Kvinnokampen för mänskligt värde

CW”Vi är trötta på att det arbete vi utför inte erkänns. På bara det senaste året har den regionala rörelsen av vårdare vuxit i snabb hastighet. Rörelsen inspirerar kvinnor i Sydafrika, Angola, Mozambique och Zimbabwe. .”

Det är Nontuthuzelo Hlafa på plats i Zimbabwe, inför SADC (17 stater i södra Afrika) forumet som berättar om det hårda arbete de lagt på att skaffa några av regionens mest marginaliserade arbetare. Det är inte främt lön som engagerar kvinnorna, utan erkännandet att de finns, att de fyller en fundamental insats för samhället, att de sköter om dem som är sjuka, att de är bra på vad de gör. I korthet betyder det kanske ett erkännade i mänskligt värde.

”Ett av våra primära krav är en standardiserad kreditering. Du förstår, om jag flyttar från Östra Kap i Sydafrika till Johannesburg eller till Zimbabwe kommer jag inte kunna göra samma insats. De certifikat vi har gäller bara lokalt. SADC regionen har regionala riktlinjer som erkänner vår roll men inget av våra länder lyckas särskilt bra med implementering.”

Faith från Zimbabwe fyller i:

”Det är därför vi är här. Vi vill berätta för våra regeringarna som träffas om ett par dar att vi finns, att vi bevakar dem och vi kommer kräva att de följer sina egna riktlinjer.”

”Det märks att det gågna året stärkt självförtroendet hos vårdare. Bara på de senaste halvåret har vi gjort huvudrubriker. I Johannesburg stormade vårdare ANC:s huvudkontor och i Fristaten blev ett tiotal vårdare arresterade efter att de protesterat mot korruption inom hälsovårdssystemet. Vi går inte att stoppa nu!” avslutar Nontuthuzelo.

Det regionala nätverksutbytet mellan hemsjukvårdare i regionen stöttas av Afrikagrupperna och är det första av sitt slag. Vill du vara med och stötta så klicka på den här länken.

Sånguppvärmning innan södra Afrikas civilsamhälle gemensamt börjar skriva rekommendationer till regeringarna

Sånguppvärmning innan södra Afrikas civilsamhälle gemensamt börjar skriva rekommendationer till regeringarna

Agnes Nygren

Informatör Johannesburg

Recommended Posts