Kvinnodagen hundra år iår

Mequelina Arao och Veronica Karim

Mequelina Arao och Veronica Karim

I Johannesburg pågår ett möte med nätverket för lantarbetare i södra Afrika, SAFWN. Fackföreningar och lantarbetare från regionen möts hos nätverkets värd, Khanya College. Mer om det senare, men idag tog vi en paus i konferensen för att fira kvinnodagen med Sesi sa Mosadi, Khanyas nya kvinnocenter. Maria van Driel presenterade centret och dagen inför cirka hundra kvinnor och en handfull män från regionen. För hundra år sedan föreslogs att den åttonde mars ska vikas för att fira engagemanget för kvinnors rättigheter och till minne av demonstrationerna 1908 för bättre arbetsvillkor och för rösträtt som började i USA och spreds över världen.
– I Sydafrika idag har vi rättigheter vi aldrig haft förr, rätten att välja om vi vill ha en partner, om vi vill ha barn, vi kan agera i vårt eget namn och så vidare. Men vi får inte glömma de miljoner kvinnor i Sydafrika och i Afrika som inte har tillgång till sina rättigheter. Vi får inte heller glömma männen. De har en viktig roll i att stöda kampen för rättvisa villkor. Jag skulle aldrig blivit feminist om det inte vore för min far! sade van Driel.

Recommended Posts