Kortnyheter

Dags för några korta nyheter från den gångna veckan. Trevlig helg.

Många upplever att brottsligheten ökar
Enligt en undersökning från Institute for Security Studies, ISS, tycker de flesta sydafrikaner att brottsligheten ökar. 57 procent i dag jämfört med 53 procent 2003. 4 500 personer intervjuades i undersökningen där 1998 och 2003 jämfördes med i dag. De intervjuade upplevde framförallt att inbrotten i hemmen har ökat kraftigt. Undersökningen visade också att det är just inbrott i hemmet som oroar allmänheten mest.
Mail&Guardian 8 maj, enews 8 maj 2008

Sydafrikan till Världsbanken
Leonard McCarthy, chefen för Scorpions, sydafrikanska specialenheten för bekämpning av grov ekonomisk brottslighet, kommer att bli vicepresident för Världsbankens avdelning som undersöker korruption inom utvecklingsprojekt finansierade av banken. McCarthy börjar på Världsbanken den 30 juni.
Mail&Guardian 6 maj, enews 6 maj, Daily Dispatch 7 maj 2008

Recent Posts