Kontroversiell lag igenomröstad

Den mycket omstridda sekretesslagen, av parlamentet kallad informationslagen medan civila samhället refererar till den som hemlighetslagen, har nu röstats igenom.

Informationslagen har nämnts på bloggen här och här.

Den röstades igenom med bara åtta övervägande röster för. Nu väntas journalistkåren och andra som tydligt motsatt sig förslaget anmäla den till högsta domstol för att se om den strider mot konstitutionen.

Fortsättning följer…

Recommended Posts