Knuff mot solenergi?

Antingen den funkar eller ej så har klimatstrategin iallafall en snygg layout.

Nu pågår en remissrunda för Sydafrikas nya klimatstrategi. I Köpenhamn åtog man sig att skära ner utsläppen drastiskt, med 34 procent till 2020 och 42 procent 2025. Igår hölls en workshop i East London för Östra Kaps bit av rundan. Mark Gordon från miljödepartementet försäkrade att både regeringen på olika nivåer och industrin tar frågan på allvar och börjar integrera klimattänk i vardagen. Ja, de hade till och med börjat tränga igenom det kompakta motståndet från halvstatliga energibolaget Eskom. Deltagarna var insatta och ställde kortfattade konkreta frågor kring strategin. En bra workshop. En tjänsteman från Buffalo City frågade hur det är tänkt att de ska kunna hindra företag att utveckla strandnära tomter när det bara finns riktlinjer om att undvika byggnation för nära havet.
– Vi vill ha konkreta regler, som det är nu kan de stämma oss om vi försöker hindra dem från att bygga. Till och med hotellet vi sitter i nu ligger för nära havet.

Allt lät finfint, man kunde lätt invaggas i känslan av att wow, det här är på gång, Sydafrika kommer att drämma till med rejäla nedskärningar i utsläpp. Men vänta lite. Landet fick nyligen ett fett lån från Världsbanken för att bygga nya kolkraftverk och miljödepartementet tycker att kärnkraft absolut är något att titta närmare på, för där kan man spara utsläpp.

Under 2011 ser det emellertid ut som om Sydafrika kommer att spara en hel del både utsläpp och energi antingen man vill eller inte. Regn och översvämningar har försvårat kolbrytningen vilket har orsakat en brist och de nya kraftverken är långtifrån färdigbyggda. Underskottet kan bli rejält – vissa uppgifter säger ungefär hela Kapstadens elförbrukning. Kanske kommer elransonering och de så hatade load sheddings som landet led under 2008 åter – planerade och oplanerade elavbrott när elen inte räcker.

Skillnaden från 2008 är att nu är elen rejält mycket dyrare samtidigt som priserna solpaneler och soldrivna varmvattensberedare sjunker. Du kan dessutom få delar av investeringen tillbaks från Eskom. Kanske kan några feta avbrott öka efterfrågan på solenergilösningar både hos privatpersoner och företag. Det vore ju inte så dumt.

Recommended Posts