Rapport från WSF – EPA ett aktivt klassjälvmord

© Via Campesina

© Via Campesina

Årets World Social Forum (Världssocialt forum) förlades mycket lämpligt till Tunisien. Landet som genomgick en folkets revolution för två år sedan. Forumet startade 2001 som ett anti-globaliseringenssvar på World Economic Forum (Världsekonomiskt forum). Forumet samlar sociala rörelser och icke-statliga organisationer från hela världen. Afrikagruppernas sydafrikanska koordinatör Dean Van Rooy var på plats, här är en summering av hennes intryck.

Det var en upplevelse och ett privilegium att få att tala med människor som just genomlevt en revolution. En revolution som började bland landsbygsbefolkningen. Överallt pratade folk om den och en man sa till mig: ”Explosionen är nödvändig, men det är processen som är revolutionen och den processen lär vi oss hantera medan vi går”. I avslutningsdemonstrationen skiljde polisen de olika blocken som reflekterade det tunisiska efterrevolutionära samhället. Främst i ledet gick muslimska rörelser, därefter den vänsterpolitiska Folkfronten och sist marcherade högerextremisterna. Spänningen låg i luften och människor sa att de tyckte Tunisien var en intolerant plats. Som sydafrikan har jag sällan sett ett mer tolerant demonstrationståg…

Jag gick framförallt på seminarier som handlade om handelsavtalen Economic Partnership Agreement (EPA), som Afrikagrupperna kämpat för ska bli mer rättvisa för afrikanska och karibiska länder i många år, samt seminarier som handlade om matsuveränitet där medlemsorganisationer från den internationella småbonderörelsen La Via Campesina dominerade.

De två ämnena jag valde att fokusera på har mycket gemensamt. Den största kritiken av Stoppa EPA-kampanjen, som vid det här laget har ungefär ett decennium på nacken, är att den i alltför låg utsräckning har förankring bland gräsrötterna. Världen var ganska annorlunda när kampanjen startade, den hade andra förutsättningar. BRICS fanns inte, inte heller den globala finansiella krisen och det var en era då det fanns finansiering för kampanjer som denna. Världen av handel är mer öppen idag, vilket försvårar för en skyddad handel, vilket påverkar matsuveränitet, det är Via Campesinas huvudfråga.

Intressant var det höga deltagarantalet av franska småbönder, anslutna till Via Campesina. De var mycket kritiska till EUs fortsatta enorma jordbrukssubventioner, som de menade endast stöttade storskaligt industriellt jordbruk och därför utgjorde det största hindret för småskaligt jordbruk. Det var tydligt att den gemensamma nämnaren för Latinamerika och Asien var statligt förtryck. I Brasilien till exempel är det inte ovanligt att verbala småbönder plötsligt försvinner. Afrikas största hinder handlade om landgrabbing. Den internationella rörelsens tydligaste framgångssaga handlar om de lokala marknaderna för lokalt producerade jordbruksprodukter. Miljörörelsen har säkert sin del att göra med det.

Diskussionerna rörande EPA drog slutsatsen att kampanjen måste försöka arbeta tillsammans med lokala kamper för matsuveränitet. Det finns ingenting sexigt med globala handelsavtal, men deras effekter slår hårt mot fattigare länder och därför måste mobilisering till. Problemet med Stoppa EPA-kampanjen är att den för européer innebär ett aktivt klassjälvmord, är européerna verkligen redo för det?

Den för mig kanske mest intressanta folkrörelsen på plats var Stuttgart 21. Rörelsens namn kommer ifrån tågstationen som staden Stuttgart planerat bygga i en allmän park. Vad som började som en protest mot ett megaprojekt har nu vuxit sig till en anti-kapitalistisk rörelse som samlar i runda slängar 30 000 människor varje vecka. På Youtube finns en film på engelska i två delar, som en deltagare från rörelsen tipsade om. Tyvärr framgår inte rörelsen politiska budskap särskilt tydligt men det ger en idé om hur det hela startade.

Dean Van Rooy, Tunis

Dean Van Rooy, Tunis

 

Recommended Posts