Kan jordbävningar skapa kärnkraftsolycka i Sydafrika eller inte?

Myndigheter har försäkrat sydafrikanerna att kärnkraftsverket i Koeberg utanför Kapstaden inte hotas av någon jordbävning. Sydafrika är för övrigt ett av de minst jordbävningsdrabbade länderna i världen sägs det.

En expert i ämnet, Chris Hartnady, håller inte med. ”I Milnertonförkastningen är inte en jordbävning på över 8 helt omöjlig”. Koeberg har byggts för att klara en jordbävning upp till sju enheter på Richterskalan. Milnertonförkastningen orsakade en jordbävning på runt 6,4 enheter år 1809. Forskarna är oense kring hur riskerna för en större jordbävning ska kalkyleras och huruvida det är möjligt att anta att det finns en maxnivå för jordbävningar i något område. I området kring Fukushima antogs maxstyrkan vara 7,9. Hartnady påstår att den siffran nåtts helt enkelt genom att lägga på 0,4 till den starkaste kända jordbävningen i området.

Nyligen godkände Sydafrikas regering en energiplan där 23 procent av all ny energi de närmsta 20 åren ska komma från kärnkraft.
Läs mer hos Independent Online

Recommended Posts