Kampanjen Rättvis Vinhandel 2011 växer

I ett möte i Santiago igår träffade sydafrikanska Sikhula Sonke och chilenska ANAMURI representanter för den Argentinska lantarbetarorganisationen UST*. De berättade om situationen för lantarbetare och småbrukare i Argentina och beskrev arbets- och levnadsvillkoren inom vinproduktionen.

– Ett stort problem idag är att många lantarbetare helt saknar anställningsavtal och arbetar under oreglerade, oacceptabla förhållanden. Ett annat är den utbredda bristen på skyddsutrustning vid arbete med bekämpningsmedel, säger Raimundo Laugero, från UST.

UST har beslutat att sluta upp i kampanjen Rättvis vinhandel (läs mer om kampanjen här) och representanterna deltog i en fyra timmar lång diskussion med Sikhula Sonke och ANAMURI om hur organisationerna tillsammans kan verka för att göra lantarbetarnas röster hörda.

På mötet delade organisationerna med sig av sina erfarenheter av kampen för lantarbetares rättigheter och i synnerhet strategier för att främja kvinnornas organisering. Dagen utmynnade i en rad nya gemensamma rekommendationer till Systembolaget. Rekommendationerna kommer ligga till grund för en ny debattartikel om behovet av att inkludera civilsamhället i de nordiska vinmonopolens arbete med uppförandekoden.

– Jag önskar att Systembolaget fick höra att det som krävs för att förbättra villkoren för lantarbetarna är att lyssna till lokalsamhällena och arbetarna i Argentina. Förutom exploateringen av arbetskraft finns andra problem inom vinproduktionen, såsom hur vissa producenter driver bort ursprungsbefolkningen från deras jordar och hur livsmedels- och vattenförsörjning i vissa regioner slås ut av den storskaliga expanderande vinodlingen, säger Raimundo.

Idag kan bli en viktig dag. Då träffar organisationerna i kampanjen de nordiska vinomopolen. Vi hoppas att tillfället tas tillvara och att monopolen kommer låta de berörda arbetarna vara en del av arbetet med att förbättra deras arbetssituation.

*Union de trabajadores sin tierra (Förbundet för jordlösa arbetare), en del av Latinamerikanska koordinationen för lantarbetarorganisationer – CLOC.

Recommended Posts