Jag var en av de första 100 som fick bromsmediciner

Monica och Maria från Örebro Afrikagrupp har tillbringat sin forsta vecka med Afrikagruppernas partner Wellness Foundation. Nedan får du en glimt av en fullspäckad vecka av intryck.

Monica och Maria med kollegorna på Wellness Foundation

Under en vecka har vi följt fyra vårdgivare i deras dagliga arbete. Syftet har varit att fördjupa vara kunskaper om hur organisationerna arbetar med hiv och aids. På Wellness kontor har vi lyssnat till varandras livsberättelser. Under en dag har vi sedan följt våra vårdgivare i deras hem- och arbetsmiljö utrustade med kameror.

Vi har under veckan träffat många imponerade starka människor. Bland andra:

Ntombozuko med sina bromsmediciner

Ntombozuko som arbetar på Wellness Foundation och fick sitt hivbesked 2003:

– Jag var en av de första 100 som fick tillgang till bromsmediciner –vore det inte for Treatment Action Campaign skulle jag inte finnas här idag.

– Min familj bad mig gå hem och förbereda min begravning. De tillät mig inte längre laga mat åt dem, då de var rädda för att jag skulle smitta dem.

Treatment Action Campaign är en internationellt känd folkrörelse som kämpade för rätten till liv, genom att kräva tillgång till bromsmediciner. De utmanade såväl sydafrikanska regeringen som multinationella läkemedelsbolag.

Anna är hemsjukvårdare sedan 30 år

Anna som är hemsjukvårdare sedan 30 år tillbaka. Under apartheid kämpade hon för kvinnors rätt till vård. Under denna tid fick svarta kvinnor inte tillträde till städernas kliniker och sjukhus. Hon berättade för oss hur hon genom stor uppfinningsrikedom ända på olika sätt kunde lura systemet:

– Jag anslöt mig till South African Christian Leadership Assembly (Kristna Sydafrikanska Ledarskapsföreningen) därför att jag ville förbättra kvinnors positioner i slutet av 80-talet.

– Dagens villkor är fortfarande inte bra. Idag arbetar jag åtta timmar fast jag bara får betalt för fyra, år 2012! Det är fortfarande icke-statliga organisationer, inte staten, som levererar livsnödvändig välfärd lokalt.

Recommended Posts