Intressant läsning

Intressant läsning om ett av de projekt som Afrikagrupperna stödjer kan du hitta på South African Civil Society Information Service hemsida. Det är Ashley Westaway, som är chef för organisationen Border Rural Committee (BRC), som skrivit artikeln.
BRCs verksamhet är ett exempel på när mobilisering och deltagande utveckling är som bäst. BRC har på olika sätt mobiliserat folket för att trycka på politiker för att få ekonomisk kompensation för de tvångsförflyttningar som skedde under apartheid. I samhället Cata lyckades man få ungefär 30 000 per hushåll. Hälften användes för privata behov och hälften har gått till gemensam utveckling. Genom detta har människorna själva fått möjlighet att påverka utvecklingen och tillsammans bestämt vad de ska satsa på för att alla ska få ett bättre liv.

Recent Posts