Internationell solidaritet in the making!

Idag reser Sikhula sonkes (fackförbund för lantarbetare i Västra Kapprovinsen) styrelse till Chile för att möta chilenska lantarbetare. Anledningen till resan är ett möte Systembolaget ska ha med chilenska vinfarmarbetare där deras nyförfattade policy om etiska riktlinjer för arbetsvillkor först ska prövas. Sikhula sonke möts på plats upp av delar ur kampanjgruppen ”Rättvist vin 2011”. (Kampanjen startades av Latinamerikagrupperna, Afrikagrupperna, DFSA och SAC).

Ordföranden Sara till vänster, sekreterare Dawid och kassören Sanna

Sikhula sonkes ordförande Sara till vänster, sekreterare Dawid och kassör Sanna

Sara, Dawid och Sanna är förväntasfulla inför resan och mötet med den chilenska föreningen för lantarbetare ANAMURI. De etiska riktlinjer som Systembolaget ihop med de övriga Nordiska vinmonopolen antagit saknar en viktig komponent. Nämligen att inkludera civilsamhället.

”Om uppföljningen av riktlinjerna innebär att bara farmaren tillfrågas om riktlinjernas efterlevnad, utan att arbetarna eller deras fackföreningar blir tillfrågade så riskeras ju hela poängen med riktlinjerna att gå förlorade.” –säger Dawid, sekreterare i Sikhula sonkes styrelse.  De hoppas att mötet kommer bli en språngbräda för fortsatt gemensamt internationellt samarbete mellan lantarbetare.

Workers unite!

Recommended Posts