Inhumana levnadsvillkor i sydvästra Afrika

clp

Även om människor som lever i informella bosättningsområden är fattiga saknar de inte initiativförmåga. Problemet ligger i ovissheten om huruvida du får stanna eller inte. Att investera i ett eget hem känns hopplöst om du riskerar att bli tvångsförflyttad ett par år senare. Fattigdom kan passivisera men jag försöker påverka speciellt kvinnor att börja spara vad de kan för att börja bygga på ett hem. Bakom ryggen på deras män om så krävs.
-Nomusa Mavis Mamkhize, Durban, Sydafrika

FN deklarerade 1968 Namibias självständighet från Sydafrika. Sydafrika hade då ersatt den tyska ockupationen av Namibia sedan första världskriget. Länderna har idag många likheter, de ekonomiska systemen baseras i huvudsak på gruvindustri, likaså är köttindustrin en stor del av BNP. Sedan många år tillbaka tävlar länderna också om den osmickrande titeln om vem som är världens mest ojämlika land och apartheidens rangordning enligt hudfärgsuppdelning råder i båda länder. Båda länder är i grunden rika men hälften av Sydafrikas och Namibias befolkningar lever under fattigdomslinjen. Naturligtvis finns stora skillnader också. Namibias civilsamhälle jämförs ofta med Sydafrikas. En jämförelse som porträtterar Namibia som passivt medan Sydafrika beskrivs som livskraftigt och starkt. Det är en orättvis jämförelse om Namibias geografiska förutsättningar inte nämns. I ett land tre gånger Tysklands storlek till ytan bor två miljoner människor. I kristider återvänder människor i regel till landsbygden och självhushållning. I Sydafrika har både banden till landsbygden och kunskapen om jordbruk i hög grad gått förlorad. Så i kristider tenderar sydafrikaner att ta till gatuprotester eftersom man inte har någonstans att ta vägen, gatan blir det enda utvägen.

Av Sydafrikas cirka 50 miljoner invånare beräknas en dryg tredjedel (34 procent) eller 17 miljoner människor bo i informella bosättningsområden, (till exempel så kallade kåkstäder) med undermåliga materiella förutsättningar. I Namibia bor 25 procent av befolkningen i informella bosättningar. Där delar mellan sju och tio hushåll på en toalett, 33 procent har ingen tillgång till toa alls. Att bo i hemmasnickrade skjul är farligt för hälsan, särskilt i ett land som har kalla vintrar. När

delphia

Delphia Hibes

elpriserna stiger eldar man inomhus för att hålla värmen och priset av ohälsosam inandningsluft är högt. När taken läcker frodas sjukdomar som lunginflammation. Sydafrika beräknas ha världens högsta förekomst av tuberkulos och även sociala problem hopar sig. Många områden undviks eller negligeras av polis. Alkohol, våld, droger och kriminalitet karaktäriserar ofta de informella bosättningarna.

– På nätterna hör jag folk skrika, men eftersom det inte finns någon el är det så bäcksvart att jag inte kan se varifrån skriken kommer, berättar Delphia Hibes, Windhoek, Namibia.

Att bo i informella bosättningar ger liten trygghet och tvångsförflyttningar hör tyvärr inte till det förflutna. På denna länk kan du läsa om tvångsförflyttningar som nyligen genomfördes i Kapstaden.

 

Recommended Posts