Inget om oss utan oss!

IMG_6832Under de två senaste dagarna har närmare 3000 delegater från södra Afrikas civilsamhälle samlats i Zimbabwe för att ge sina röster åt det möte där samma regions statsöverhuvuden träffas för att prata framförallt ekonomisk utveckling men också frågor som till säkerhet. På plats fanns, småjordbrukare, fackföreningar, vårdgivare, landlösa, sociala rörelser för hälsovård, kvinnorörelser, föreningar för gatuhandlare och många fler. Kontexterna skiljer sig åt i länderna men många utmaningar är desamma. Här följer några av de krav som kommer överlämnas till statscheferna.

-Stoppa skatteflykt från multinationella företag som verkar i regionen.

-Ett absolut slut på multinationella företags kontroll över matproduktionen; stopp för mark rofferi, GMOs, och fördrivning av landsortsbefolkning.

-Minst 10 procent av varje stats BNP ska investeras i småskaligt jordbruk.

-Förkasta falska klimatlösningar som ”gröna investeringar” ”grön revolution” etc.

-Minst 15 procent av varje stats BNP ska investeras i sjukvård.

-För fri mänsklig rörlighet i regionen, inför ett pass för alla som lever här.

-Ett absolut stopp på övergrepp och polistrakasserier mot informella handlare (gatuförsäljare).

-Implementera åtaganden gentemot vårdgivares som regionens statsöverhuvuden redan antagit.

-Adaptera 50 procent kvinnlig representation.

IMG_6727

 

 

 

IMG_6823

Recommended Posts