Idag firar vi mammorna

Mödradödligheten i världen kräver varje år hundratusentals kvinnoliv. I en ny rapport från WHO, UNICEF, UNFPA och Världsbanken presenteras trender inom mödradödlighet de senaste 20 åren. Rapporten visar att det totala antalet mödradödsfall har minskat globalt, från 543 000 1990 till 287 000 år 2010. Bara en procent av dessa dödsfall sker i höginkomstländer jämfört med 99 procent i de fattigare länderna. Att arbeta för kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter är därför oerhört viktigt. Här kan du läsa rapporten i sin helhet.

I Afrika söder om Sahara är 60 procent av alla vuxna som lever med hiv kvinnor. I de flesta av Afrikagruppernas samarbetsländer är hiv en stor orsak till mödradödligheten. Enligt rapporten kan 59,9 procent av mödradödsfallen i Sydafrika relateras till hiv, i Namibia 59,4, i Zimbabwe 38,8 och i Moçambique 26,8 procent. Många barn smittas av sina mödrar vid födseln eller när de ammas. En effektiv behandling minskar drastiskt risken för smitta från mor till barn och låter dessutom fler mammor leva ett relativt normalt liv och ta hand om sina barn.

Världen vet vad som ska göras för att minska mödradödligheten. Om det fanns en verklig global politisk vilja för jämställdhet och sexuella och reproduktiva rättigheter så skulle det kunna hända. Förutom tillgång till effektiv hivbehandling så behövs till exempel säkra aborter och mödravård.

Tillgång till säkra aborter minskar mödradödligheten drastiskt. Kvinnor världen över avbryter oönskade graviditeter vare sig det är lagligt eller inte. Enligt WHO genomförs nästan 20 miljoner osäkra aborter varje år. Det är nästan hälften av alla aborter som görs. Fler än 70 000 kvinnor dör på grund av dessa osäkra aborter.

Tillgång till mödravård är av stor vikt för att fler mammor ska få vara friska och föda friska barn. Fler barnmorskor och fler kliniker även på landsbygden bidrar till minskad mödra- och barnadödlighet. Orsaken till utvecklingsländernas höga mödradödlighet är dock inte bara dålig hälsovård, utan också fattigdom och könsdiskriminering.

Afrikagrupperna samarbetar med organisationer i södra Afrika för att stödja och stärka kvinnors rättigheter och roller. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är mänskliga rättigheter. Mors dag-kampanjen är slut för i år men våra partnerorganisationer fortsätter arbetet för att förbättra situationen för mammorna. Vi återkommer med mors dag-kampanjen nästa år, förhoppningsvis kan vi komma med fler goda nyheter då.

Recommended Posts