I sin personliga…

…ansökan att överklaga domstolens beslut från förra veckan, angående korruptionsanklagelserna mot Jacob Zuma, säger Thabo Mbeki att han tycker det var högst olämpligt att domaren tog upp frågan om politisk inblandning då han inte la fram några bevis. Domaren sa bara att det inte var otroligt att det funnits en politisk påtryckning på åklagarmyndigheten att försöka få upp fallet i rätten igen. Enligt Mbeki var detta helt ovidkommande då ärendet handlade om teknikaliteter kring själva processen av ärendet.
Hade domaren inte tagit upp detta argument skulle händelseförloppet i Sydafrika varit ett helt annat i dag, då ANC plockade upp domarens tråd och gjorde just dessa ord så betydelsefulla att de låg till grund för att avsätta Mbeki.
Där har nog Mbeki rätt; hur kan en domare ta upp en fråga som inte egentligen ligger till grund för själva beslutet, men som var och en förstår kan få och har fått ett enormt inflytande på den politiska processen i Sydafrika.

Recent Posts