Hur ser en vårdgivare ut?

Sanna Printzén och Stina Wennergren har genom Afrikagrupperna och Färnebo folkhögskola praktiserat på Afrikagruppernas partnerorganisation Wellness Foundation i Sydafrika.

Under praktiken deltog de på en fem dagars workshop med syfte att utbilda lokala vårdgivare från Zimbabwe och Sydafrika i verktygen för ”Care for the carer”-konceptet som Wellness Foundation har utvecklat. Det var den här gången också ett stort fokus på mobilisering, regionalt utbyte och samarbete över landsgränserna. De tog del av vårdgivarnas erfarenheter och utvecklade en ökad förståelse för likheter och skillnader i de båda länderna.

Här är ett utdrag ur deras blogg:
Workshopen hölls av Wellness Foundation (WF) i samarbete med Afrikagrupperna i Zimbabwe och med deltagare från de Zimbabwiska organisationerna FACT Chiredzi, Padare, SEVACA och Jairos Jiri. Utöver representanter från ovanstående organisationer var även Afrikagruppernas representanter från Angola och Moçambique på plats. Workshopen var ett resultat av ett initiativ som uppkom under Afrikagruppernas partnermöte i Namibia 2012.  Senare samma år, i november 2012, besökte två medlemmar från FACT Chiredzi ”Community Care Workers Assembly” som hölls i Kapstaden, under vilket en förfrågan om ett vidare utbyte formulerades och resulterade i den ”Care for the Carer”-workshop som just hölls. Många deltagare i workshopen i Harare förundrades över de många likheter vårdgivare i Zimbabwe och Sydafrika möter. En gemensam utmaning är en brist på erkännande; vårdgivare betraktas som volontärer snarare än arbetare och får därmed inte lön utan istället en symbolisk betalning som inte mättar många munnar. Vårdgivare utsätts också för smittorisker då rätt utrustning i regel inte finns tillgänlig. Slutligen erbjuds osäkra arbetsvillkor, ofta utan kontrakt men lika ofta skrivs kontrakt på utan att vårdgivaren vet vad villkoren är.  Deltagarna i workshopen uttryckte stor entusiasm och hopp inför möjligheten att forma en gemensam rörelse – en utveckling vi kommer bevaka med spänning!

Bildspelet ”Faces of carework” utgår från några av de intervjuer som Sanna och Stina gjorde i Sydafrika och Zimbabwe på teman som vårdarbete, hiv samt könsroller:

Recommended Posts