Hur många mord?

DN och Mail and Guardian hänvisar till siffror på att 3000 vita farmare ska ha mördats efter 1994. Farmer´s Weekly hänvisade mig till ett farmarfack som skickade mig en prydlig uppställning på antal mord per år och provins som anger knappt 1200 mord 1993 – 2009. Kanske en akademisk övning, det viktiga är väl varför de här människorna dött. Men det är ändå en stor skillnad på antalen personer. Olika aktörer förklarar detta på olika vis. Farmarbetare påstår att de flesta mord begåtts av rånare som passar på att länsa en avlägsen gård dit polisen kommer först efter lång tid. Farmare hävdar att här genomförs ett folkmord i det tysta som kan hota Sydafrikas matsuveränitet. Andra vill inte ens kommentera skeendet med hänvisning till att ett alltför starkt intresse för vita farmares välfärd är ett tecken på vitt högmod – de flesta brottsoffer är ju faktiskt svarta. Jag är nu på jakt efter en utredning från Kommissionen för mänskliga rättigheter i Sydafrika som ska ha kommit fram till att de flesta mord inte är hatbrott.

Det här är svåra saker att undersöka. Inga utredningar kan vara oberoende med Sydafrikas historia och risken att säga något som genast stämplar in dig i en eller annan kategori är överhängande.

Nyss läste jag boken Midlands av Johnny Steinberg om just ett sådant mord på en ung vit farmare och en journalists strävan att förstå vad som egentligen hände och varför.

Recommended Posts