Hur långt får Aftonbladet gå?

©Banksy

©Banksy

I en artikelserie om Sydafrika i Aftonbladet tillåts journalisten Wolfgang Hansson helt oemotsagd sprida en felaktig bild av Sydafrika med rasistiska undertoner.

I den första artikeln Makten är svart -misären är vit får vi läsa om hur fattigdomen ökar markant bland de vita. Artikeln hävdar att situationen och livsutsikterna för landets vita population (cirka 9 procent) bytts ut mot den som tidigare var reserverad endast den svarta populationen (cirka 80 procent).

Statistiken som Wolfgang redovisar får stå helt oemotsagd och kan då framstå som upprörande. Men om vi inkluderar ett lite bredare perspektiv framstår en annan bild. Den vita populationen har inte förlorat på demokrati, snarare tvärtom. En vit arbetare tjänar i genomnsnitt sex gånger mer än en svart arbetare och arbetslösheten för den vita delen av befolkningen uppgår till sju procent medan motsvarande siffra för den svarta befolkningen uppgår till 28 procent. Bilden som målas upp är en omvänd apartheid gentemot vita. Det är inte sant.

Förutom faktaförvrängningen så delas människors lidande in i olika kategorier efter hudfärg då ”Ändå är det fortfarande många svarta som tvingas leva i svår ­fattigdom för att det inte finns tillräckligt med jobb. För dem har de alltid varit så men för de vita är det en helt ny erfarenhet att hamna i samhällets bottenskikt.” Det börjar nu bli svårt att frånse ett aktivt ideologiskt ställningstagande.

Artikelserien fortsätter…

Idag publiceras en artikel om mord på vita bönder i artikeln Mordvåg på vita farmare. I denna artikel backar Wolfgang upp något som närmast kan beskrivas som propaganda spridd av Sydafrikas vit-makt rörelse. Rörelsen vill göra känt att det i skrivande stund pågår ett folkmord på vita bönder. Detta är inte heller sant. Sydafrikas mordstatistik är hög, men att vita skulle mördas i större utsträckning stämmer inte. Den absoluta majoriteten av morden drabbar färgade eller svarta områden. Sanningen är att du lider minst risk att mördas om du är vit.

Artikeln beskriver visserligen en specifik del av den vita befolkningen -de vita bönderna. Men det finns ingen statistik som talar för att denna grupp skulle vara överrepresenterad i mordstatistiken, inte ens i gruppen för den redan låga statistiken för vita.

Ingen borde behöva uppleva fattigdom. Ingen borde behöva uppleva våld. Men att framställa det som något som drabbar vita i större utsträckning i Sydafrika är lögn och bidrar endast till att demonisera ”den andra”. Afrikagrupperna önskar inte bidra till ett språk som delar upp människor enligt hudfärg, men den enorma snedvridningen i artikelserien tvingar oss till det. Om klassfrågan blir reducerad till ett slag för rasism måste vi kunna tala klarspråk. Att födas som vit innebär fortsatt att du föds till ett liv med ett oerhört livsförsprång av privilegier i Sydafrika.

 

 

Recommended Posts