Hivpositiv partner bra skydd mot hiv

Dagens titel syftar till forskningsresultat som presenterats på International AIDS society Conference i Rom. Det handlar om risk att överföra hivviruset när den hivpositive behandlas med bromsmediciner.

En kondom brukar beräknas ge skydd till 99 procent medan en person som regelbundet tar sina bromsmediciner beräknas minska risken för virusöverföring med 96 procent. Det går inte att förneka, resultatet är slående.

Liknande resultat har från enskilda forskningsinstitut visat på samma sak men möjligtvis varit för kontroversiella att basunera ut innan de verifierats. Resultatsantagonisten räds för att resultaten skulle påverka människors vilja att praktisera säker sex negativt. Som av vissa undersökningar hävdar är fallet med manlig omskärelse, som minskar mannens risk att smittas om kvinnan är hivpositiv med mellan 10-40 procent beroende på undersökning.

96 procents minskad risk för virusöverföring! Resultaten kan få fantastiska konsekvenser.

  • Regeringar borde se detta som en enorm sporre att öka människors tillgång till testning, liksom att utöka behandlingsprogram i så tidiga stadium som möjligt. Hårt drabbade länder vet alltför väl vad det ekonomiskt innebär att blunda för en hivepidemi som tillåts fortgå utan politiska interventioner.
  • De ger ett kraftigt politiskt slagträ till alla de organisationer som kämpar för större tillgänglighet för testning och behandling.
  • Det borde bidra till att det sociala stigma som omger många människor som bär på viruset minskar.
  • Stigma spelar en stor roll för människors vilja att ta reda på sin status. Minskar stigmat ökar incitament till testning och därmed möjlighet att börja behandling i ett tidigt stadium.
  • Sist men knappast minst; ju fler behandlingar som inleds desto färre nysmittade.

 

Recommended Posts