Gunilla Carlsson borde granska sina egna fakta

I svenska dagbladet kritiseras Palestinagrupperna av biståndsminister Gunilla Carlsson. Efter informationsstöd har Palestinagrupperna tryckt en publikation med (den tydligen provocerande titeln) Kolonialism och apartheid – Israels ockupation av Palestina.

Carlsson menar att texten i publikationen är för vinklad.
– Här finns ståndpunkter som ensidigt tar ställning i en fruktansvärd konflikt. Sidas uppdrag är att allt material ska vara informativt och kunnigt om biståndet, säger Gunilla Carlsson till SvD.

Afrikagrupperna har varit väldigt aktiv i kampen mot apartheid och etnisk segregation. Dokumentationen av israeliska övergrepp är gedigen och parallellerna till apartheid är överväldigande många.

Jag slår en signal till Steven Friedman, akademiker, aktivist och ansvarig för Centre for Democratic studies på Johannesburgs universitet.
-Jovisst finns det de som fortfarande hävdar motsatsen men frågar du mig så är det svårargumenterat. Det finns så många studier, uppbackade av forskare och människorättsjurister, som beskriver den institutionaliserade segregationen. Enkla jämförelser görs genom att titta på budgetposter för till exempel skola och hälsovård. Under apartheid hade de svarta ingen rösträtt vilket inte palestinierna heller har. Eller ja, de fick ju rösta 2006 men då röstade de på fel parti och röstningen ogiltigförklarades…

I helgen har den av civilsamhället upprättade tribunalen om övergrepp mot folkrätten, The Russell Tribunal i Sydafrika avhandlat just denna fråga. Efter dagar av vitnessmål fastslår tribunalen att ”palestinier utsätts för institutionaliserat förtryck av Israel motsvarande Sydafrikas apartheid enligt internationell rätt”.

Om man överser med Gunilla Carlssons egna missar i sina faktaefterforskningar så kvarstår ännu en mycket oroande faktor. Nämligen Sidas roll som informationsfilter. Opinion är politik, det handlar om åsikter som (förhoppningsvis) är baserade på fakta. Fakta som kan tolkas på olika vis. Att reglera vad det svenska civilsamhället får säga muntligt eller i tryckt text har jag svårt att se som något annat än censur.

Afrikagruppernas generalsekreterare Gabi Bjorsson kommenterar kritiken mot Palestinagrupperna:
-Svensk biståndspolitik verkar genomgå en fas där vi inte längre debatterar orsakerna till fattigdom. Det är orimligt att skriva om Israel och Palestinafrågan utan att göra den politisk. Övergreppen mot palestinska folket och fattigdomen som de utstår går inte att skilja från Israels politiska linje.

Recommended Posts