Grattis, ANC!

Idag gratulerar vi ANC på dess 100-årsdag. African Native Congress, senare African National Congress grundades den 8 januari 1912 i Bloemfontein för att ena det svarta motståndet mot förtryckarna. Ett fokus för kampen var de katastrofala landlagarna. Afrikanerna bedrev ett effektivt och framgångsrikt jordbruk. Konkurrens på orättvisa villkor räckte inte för att upprätthålla vit dominans – så med en lag uteslöt de svarta från möjligheten att köpa och arrendera land och nära en miljon svarta ställdes till arbetsmarknadens förfogande. Av Sydafrikas jord gick 87 procent till de vita medan de svarta fick dela på resten. ANC enade olika etniska och politiska grupper vilket var en av nycklarna till dess framgång. ANC blev sedermera en av världens mest framgångsrika befrielserörelser.

När vi idag gratulerar ANC på 100årsdagen vill vi minnas framgångarna. Att ena motståndet mot förtryck och inte låta rörelsen domineras av en etnisk grupp eller politisk fraktion. Att undgå blodigt inbördeskrig och leda landet från förtryckarstat till demokrati. Att skapa en internationell rörelse som oförtröttligt påminde världen om förtrycket och dess konsekvenser. Att ha fostrat generationer av stora ledare, tänkare och politiker.

Idag är inte ANC:s stoltaste stund. Många frön till korruption och elitism som fanns redan under tiden i exil har fått gro och frodas medan de högstämda idealen alltför ofta förtvinar i skuggan. Många av de andra rörelser som också kämpat mot förtryck får inte det erkännande de förtjänar. Envis rapportering i media om grav korruption bemöts med lagar som kringskär medias möjligheter att bevaka myndigheter.

Vi talar ofta om partier som behöver göra upp med sitt förflutna. Att politiker ska vara ärliga med att rörelsen inte alltid stått för de högsta ideal eller allierat sig med demokratiska partner. Även ANC har begått misstag. Men i detta fall är en mer aktuell uppmaning att göra upp med nutiden. Sydafrika har en stark tradition av folkrörelser som samarbetat över etniska gränser för mänskliga rättigheter. Protestvågorna runt om i landet böljar sedan många år. Sällan mot ANC som parti men mot bristande utveckling, lokal korruption och orättvisor, mot ett odemokratiskt system som stänger vanligt folk ute från möjligheten att påverka sin vardag.

Med vår grattishälsning till ANC sänder vi också en förhoppning om att partiet kan göra upp med dagens elitism, korruption och maktfullkomlighet, återupptäcka den gamla tidens ideal och föresatser och omfamna de lokala uttrycken för politisk vilja istället för att betrakta dem med misstänksamhet.

Recent Posts