GMOmajsen gav ingen skörd

Enligt Biosafety Africa har tre varianter av Monsantos genmanipulerade majs givit noll skörd i år. Det innebär uppemot 200 000 hektar mark i flera provinser. Enligt GRAIN SA, är det MON 810, NK 603 och MON 810 x NK 603. Dessa har sålts till kommersiella jordbruk och även tillhandahållits fattiga bönder. Monsanto ska ha kompenserat de kommersiella bönderna, men även förbjudit dem att tala om saken med media eller med allmänheten. Hur de nu kan göra det. De har inte förklarat hur misstaget har uppkommit eller hur det kan ha påverkat alla tre varianterna, men har sagt att de begått ett misstag när majsen togs fram.
Biosafety Africa misstänker att Sydafrika misslyckats med sitt ansvar som undertecknare av Cartagenaprotokollet om biosäkerhet att iaktta försiktighetsprincipen när det gäller GMOgrödor.
GMO är en omdiskuterad fråga, och många varnar för att vi vet för lite om konsekvenserna av dessa i storskalig användning.

Recommended Posts