Fyra miljarder till nya jobb

Sydafrikas regering satsar nu fyra miljarder rand för att skapa 4,5 miljoner nya jobb inom den offentliga sektorn inom de kommande fem åren. Jobben kommer att skapas inom alla offentliga områden, från hälsa till säkerhet. Trots att arbetslösheten fortfarande är mycket hög (den offentliga siffran ligger på 29,5 procent) säger ministern för Public Works, Geoff Doidge, att de nya pengarna ska hjälpa till att sänka arbetslösheten till hälften till 2014, vilket är regeringens mål.

Recommended Posts