– Freedom Charter kräver inte nationalisering

ANC:s ungdomsförbund har sedan en tid haft som främsta krav en nationalisering av bland annat gruvor. Åsikten har inte fått valutan att sjunka eller orsakat annat än ett vagt obehag hos de som föredrar sakernas nuvarande tillstånd.

Andra förespråkare för nationalisering hänvisar liksom ungdomsförbundet till ANC:s Freedom Charter (frihetsbrevet) från 1955 där organisationens grundläggande principer ställs upp.

”Varför kan inte en ANCregering förverkliga sitt egna dokument och nationalisera banker som har högre avgifter än någon annan i världen, gruvorna som skär ner arbetskraften med fem procent om året och monopol som bildar karteller?” dundrar den kontroversielle historikern Martin Legassick i tidningen Amandla.

Analytiker pekar bland annat på det faktum att nationalisering inte varit en särdeles lyckad strategi i övriga världen. Leon Louw på The Free Market Foundation intervjuas i radio och förklarar även att ungdomsförbundet feltolkar frihetsbrevet.
– Att banker och mineraler ska tillfalla folket ska inte tolkas som att det ska tillfalla staten. Frihetsbrevet är inte ett anti-privatiseringsdokument.

De omdebatterade skrivningarna lyder som följer:
”…The national wealth of our country, the heritage of South Africans, shall be restored to the people;

The mineral wealth beneath the soil, the Banks and monopoly industry shall be transferred to the ownership of the people as a whole;…”
Läs hela Freedom Charter på ANC:s hemsida och tyck till.

Recommended Posts