Från ras till klass

I en ny valundersökning från Plus 94 Research ser det ut som om sydafrikanerna kommer att rösta med utgångspunkt i klasstillhörighet istället för i ras/färg som tidigare var fallet. Undersökningen visar att de fattigare kommer att rösta för ANC, medan medelklassen lutar åt att rösta för oppositionen.
ANCs stöd nationellt har enligt undersökningen sjunkit till 61 procent jämfört med 70 procent 2004. DA kommer att hamna runt 16 procent och Cope 15 procent.
Undersökningen genomfördes mellan den 11 och 21 mars i 3500 hem varav 39 procent låg på landsbygden och 61 procent i städer.

Recent Posts