Från obeläst till författare

IMG_5804I förra veckan höll Afrikagruppernas partnerorganisation Khanya College sin årliga aktivistskola. Skolan har funnits sedan 1999 och har blivit en viktig träffpunkt för aktivister där de kan debattera, diskutera och nätverka. I år samlades deltagare från Sydafrika, Malawi, Zambia, Zimbabwe och Indien för att lära sig att kritiskt granska och förstå politiska program.

Bettie Fortuin, aktivist inom den sydafrikanska organisationen Women on Farms (WoF), var en av deltagarna. WoF arbetar för kvinnliga lantarbetares rättigheter. Bettie berättar att det största hindret för dem är principen ’no work – no pay’. Väderfaktorer som regn kan göra det omöjligt att arbeta och då erhålls inte heller någon lön.  Vidare gör det timbaserade lönesystemet att all frånvaro från arbetsplatsen dras ifrån lönen. Ensamstående mammor är värst drabbade av detta då de ofta måste stanna hemma med sjuka barn och går då miste om dagens inkomst. Andra svårigheter mammor möter är försörjning under graviditetens sista månader; kvinnor får inte arbeta på farmen efter sju månaders graviditet och går sedan utan inkomst fram tills barnet är fött.

Bettie deltar nu i aktivistskolan för tredje gången. ”Varje gång jag kommer hit lär jag mig någonting nytt som hjälper mig i mitt arbete med kvinnogrupperna där hemma. Khanya har givit mig självförtroende, mod. Jag vet mycket mer nu och jag kan till och med stå inför en grupp och prata. Det är tack vare den här organisationen. Jag kom ut ur mig själv och nu kan jag till och med prata med presidenten utan att bli blyg. Många andra kvinnor känner likadant.”

Bettie berättar vidare att Khanya College har gjort att hon börjat läsa och skriva. ”Nu förstår jag lagarna bättre. Jag kan läsa dem och förstå. Jag förstod inte det här med kapitalism förut. Nu kan jag ställa mig framför någon och förklara det för dem.”

När Bettie kom hem från sin första aktivistskola satte hon sig ned och skrev sitt livs historia. Sedan samlade hon tillsammans med sin organisation in kvinnliga lantarbetares och sexarbetares historier och sammanställde dessa i en bok kallad ’Ingen borde vara förtryckt’. ”Jag var en del av den boken. Det gör mig så stolt.”

Anna Stevenson

Praktikant, Afrikagrupperna Johannesburg

Recommended Posts