Från hopp till hopplöshet

Det finns ett antal olika statliga reformer som ämnar förändra ägandestrukturer i Sydafrikas jordbruk. En av modellerna infinner sig när en farmare önskar sälja sin farm och staten kliver in som köpare. Staten kan då välja att låta de lantarbetare som ofta i flera generationer arbetat på farmen ta över den.

Rockhurst, belägen i Östra Kapprovinsen, är en sådan farm. Här har ett femtiotal föredetta lantarbetare getts chansen att överta farmen och bli sina egna arbetsgivare. Av staten blev de lovade att få startskjuts med kapital nödvändigt för ny utrustning i en övergångsperiod. Överrenskommelsen var att arbetarna de tre första åren skulle få visa att de kunde sköta gården och under tiden hyra den av staten. Om gården kunde uppvisa samma produktionsstandard som den tidigare ägaren skulle farmen överlåtas i arbetarnas ägo.

Vår partnerorganisation East Cape Agricultural Research Project, ECARP, har stöttat lantarbetarna redan innan övertagandet och de var de som tipsade om att gården skulle säljas så att arbetarna kunde lägga in en ansökan om att få överta marken.

En av de som nu hyr marken är Vuysilie Nelani som berättar:

-2007 började prövotiden och 2010 skulle den varit över. Vår förra arbetsgivare hade bara djur på den här farmen; gätter, får och kor. Vi har utökat med strutsar också och dessutom odlar vi grönsaker. Vi har skött vår del av avtalet. Farmen är fortsatt produktiv och om du frågar mig så tycker jag att vi inte bara sköter farmen lika bra som förra ägaren utan faktiskt sköter den bättre.

Vi betalar varje år en hyra på 293 000 rand (ca 280 000 sek). Efter att alla utlägg är betalda, som veterinärkostnader, staketlagning eller foder, har vi i princip inga pengar kvar. Initialt sa de att vi skulle få ta över efter tre år men förra året förlängde de hyresperioden med fem år till. Det senaste vi hörde var att hyreskontraktet aldrig kommer upphöra.

På frågan om hur de ser på framtiden suckar de och svaret dröjer tills Vuysilie säger att:

-Vi ser ingen framtid.

När myndigheterna nu inte håller sin del i avtalet fortsätter ECARP kämpa för lantbrukarna.

Lali Naidoo, chef på ECARP säger:

-Det är helt förkastligt! Att först lova människor att de ska få ta över marken de är födda på för att sedan förlänga hyrestiden till obestämd tid. För lantarbetarna är det ju ingen skillnad alls, idag jobbar de i praktiken för staten medan de igår abetade under en privat farmare. Deras levnadsomständigheter har inte förbättrats. Vad staten gör är idag är ingen skillnad från vad apartheidregimen gjorde.

Recommended Posts