God bokidé, men fortfarande inte Mandelas dikt

afrikansksvenskNu när jag är i Sverige ska jag passa på att köpa ett ex av Afrikansksvenska röster en antologi med just afrosvenska röster. I förordet skriver redaktören Cecilia Gärding:
”Det är få från denna grupp som skriver dikter, böcker, filmmanus och pjäser på svenska. Det är färre som söker sig till sådana eftergymnasiala utbildningar. Detta medverkar till att skapa en tystnad om andra versioner av Sverige. Det bidrar också till en diskurs inom de kulturella arenorna där man inte behöver ta till sig denna grupps erfarenheter vilket bäddar för generaliseringar. Samtidigt fråntas människor sina möjligheter till att känna större samhörighet med Sverige då de inte ”existerar” vilket i sin tur medverkar till att skapa hårdare gränser när det gäller vem som anses vara svensk eller inte.”

Tråkigt nog har även i denna bok Nelson Mandela tillskrivits författarskap till dikten ”our deepest fear”. En myt om att den ska ha ingåtts i Mandelas installationstal cirkulerar i de mest respekterade skrifter. Men det stämmer inte, hur vacker denna dikt än är är den fortfarande skriven av den amerikanska poeten Marianne Williamson.

För den som vill leta efter citatet i Mandelas tal kan man läsa hans installationstal som president här (död länk, borttagen). Cecilia Gärding har lovat att återkomma till mig med sin källa. Jag ser fram emot att läsa boken medan jag väntar.

Recommended Posts