Förhandla med Djävulen

”Utmaningarna för arbetarna på Systembolaget skulle lika väl kunna beskrivas av arbetare i mitt fackförbund; förekomsten av eller hot om bemanningsföretag, lågbetalda arbeten, otrygga anställningsformer, migrantarbetares utsatthet etc.”

Nosey Pieterse till höger

Nosey Pieterse till höger

Detta säger Noesy Pieterse, generalsekreterare på lantarbetarförbundet BAWUSA efter att han lyssnat till en presentation av SAC syndikalisterna och arbetare på Systembolaget. Han fortsätter med konklusionen:

Hur ska Systembolaget kunna vara våra räddare om de exploaterar sina anställda på samma sätt som farmarna exploaterar oss. Det skulle vara som att förhandla med Djävulen! Vi måste visa solidaritet med arbetarna på Systembolaget. Sverige och Olof Palme har alltid varit förebilder för oss men vi kan inte sitta passiva när arbetare behandlas på detta vis i Sverige. På samma vis som de står i solidaritet med oss måste vi stå i solidaritet med dem och agera.

blogg2Till vänster bilden som nära kostade dessa Systembolagsanställda sina anställningar. Bilden spreds vida och uppskattades mycket under storstrejken i jordbrukssektorn i Sydafrika, Nov – Feb 2013.

Kommentaren kom efter diskussionen om Systembolagets adopterande av en etisk uppförandekod som de hoppas vinproducenter ska rätta sig efter. SAC Syndikalisterna har just haft en presentation om sitt fackarbete och hur de efter solidaritetsaktioner till fördel för sydafrikanska lantarbetare fått hot om uppsägning om aktionerna skulle fortsätta.

I Kapstaden samlas just nu ett 40-tal deltagare för en strategikonferens, det är framför allt lantarbetare och landsbygdsbefolkning från Chile, Argentina och Sydafrika samt fackligt aktiva från kampanjgruppen i Sverige på plats. Men också tre besökande riksdagsledamöter från Sverige.

Alicia från den chilenska organisationen Anamuri, som kämpar för särskilt kvinnliga landlösa och kvinnliga arbetare i jordbrukssektorn poängterar politikernas självklara roll för lantarbetares välfärd.

-Det är regeringarna som måste se till att implementera, följa upp och förbättra den egna lagstiftningen. Frågan för oss som är här idag är; Hur kan vi med internationella solidaritetsaktioner tvinga våra respektive regeringar till politisk förändring?
Dessa är några exempel på frågor som kommer diskuteras under helgen i Kapstaden.

Recommended Posts