Företagen har sålt till underpris i ett decennium men vägrar ge arbetare högre lön.

worker controlDen ickestatliga organisationen AIDC (Alternative Information and Development Centre) agerar just nu rådgivare åt gruvarbetarfacket AMCU i den strejk som är sektorns längsta i Sydafrika. Parallellt har organisationen också undersökt platinaföretagens ekonomi. Undersökningen är gjord på uppdrag av den statliga oberoende utredningen gällande massakern i Marikana 2012.

Deras djupdykning har avslöjat en mycket störande nyhet. Medan gruvarbetarna strejkar för en bättre framtid, en strejk som slutar i en massaker, har gruvbolagen hela tiden hävdad att arbetarnas lönekrav är fullständigt orimligt.

I ett tidigare blogginlägg beskrivs förhållandet mellan megaföretagen och arbetarna. Inlägget problematiserar företagens argumentation då frågan om de ”har råd” att betala arbetarna bättre egentligen är ovidkommande. Frågan bör istället vara, vem har rätt till profiten. Pengarna finns där men går rakt in i aktieägarnas fickor.

I denna nya undersökning framkommer att världens tre största platinaföretag, som alla finns i Sydafrika, under de senaste tio åren sålt mineraler och metaller under marknadspris. Förlustaffärerna uppgår till omkring 11 miljarder kronor för tioårsperioden. Utebliven vinst som inte tillgodoräknats statskassan i form av skatteintäkter och välfärdssatsningar och utebliven vinst till både företag och aktieägare.

Varför är frågan. Och det är frågan AIDC ställt till de gruvbolag som tillsammans innehar hälften av världens platinatillgångar. De uteblivna vinsterna hade inte bara kunnat möta lönekraven som föranlett strejkerna utan toppat dem ännu högre. Organisationen kräver också att allmänheten bör få veta vem kunderna är, för att utesluta kartellverksamhet med företag länkade med dem själva.

Recommended Posts