#FeesMustFall: nationellt uppror mot systemet som reproducerar fattigdom

Tillkännagivandet om nästa års höjda universitetsavgifter (10,5 procent) har lett till massprotester i Sydafrika. Studenterna menar att de höjda avgifterna missgynnar den svarta befolkningen som redan fått stå ut med år av diskriminering under apartheid. Studentprotesterna som började vid University of Witwatersrand i Johannesburg har spridit sig över hela landet, bland annat i Kapstaden och Grahamstown, och har därmed tvingat Sydafrikas största universitet att stänga ner. Igår arresterade polisen 23 demonstrerande studenter i Kapstaden medan de i Grahamstown avfyrade bedövningsgranater mot folkmassorna. Den största studentrörelsen i Afrika, the South African Students Congress (SASCO) har uppmanat studenter till att protestera idag på Sydafrikas samtliga institutioner för högre utbildning.

Just nu: Utanför parlamentet i Kapstaden

Just nu: Protester utanför parlamentet i Kapstaden

Sydafrika har en lång historia av att bekämpa universitetens finansiella exkludering, men denna gången har protesterna resulterat i en nationell rörelse som utmanar hela det politiska systemet. Ranjeni Munusami skriver för Daily Maverick:

IMG-20151021-WA0005

Demonstrant i Kapstaden

”Detta uppror riktar sig till kärnan av det politiska systemets misslyckande – oförmågan att lyfta den tunga bördan från de svarta och fattiga i ett land som fortfarande gynnar de vita och priviligierade.

Frågorna som driver studenternas ilska och revolt går långt bortom fattiga och svarta familjers bristande tillgång till högre utbildning. Det handlar om att behöva anpassa sig till ett utbildningssystem som efterliknar det samhälle vi lever i – otillräcklig förändring, upprätthållandet av ojämlikhet och fördomar mot de ekonomiskt svaga.

Sydafrikaner är vana vid protestaktioner, allt ifrån samhällsgrupper som demonstrerar över bristande tillhandahållande av offentliga tjänster till arbetsmarknadskonflikter. Men den här studentledda protestaktionen har invaderat medelklassens komfortzon.  Akademiska institutioner är de som producerar nya generationer av medelklass som kommer att ha bäst förutsättningar att bli produktiva medlemmar i samhället. Aldrig tidigare har det skådats en sådan synkroniserad manöver gentemot medelklassens etablissemang som också lett till fullständig nedstängning.

Dessa unga människor gör inte bara uppror mot hur deras institutioner arbetar, utan också mot hela systemet som reproducerar fattigdom. Om barn växer upp i fattiga hushåll har de begränsade möjligheter och begränsad tillgång till ordentlig utbildning. Deras karriärsval är få och de hamnar i arbetslöshet eller lågbetalda jobb. Deras barn blir sedan förvisade till samma öde. ANCs förslag om gratis utbildning för de fattiga sågs som ett sätt att stoppa denna onda cirkel men som med mycket annat misslyckades implementeringen på grund av en ineffektiv stat.”

Utbildningsminister Blade Nzimande har i ett försök till förhandling erbjudit att minska höjningen till 6 procent. Studenterna står dock fast vid att man inte accepterar annat än en nollprocentig ökning. Kanske medför denna nationella studentrörelse en möjlighet till verklig avkolonisering av sydafrikansk utbildning.

Anna Stevenson
Praktikant, Afrikagrupperna Johannesburg

Recommended Posts