Fattiga subventionerar de rika

Det här är Phindile som jag träffat på vår partnerorganisations, Khanya college, aktivist- och folkrörelseforum som tar plats i Johannesburg denna vecka.

OBS! Samma forum kommer senare i år hållas i Sverige ihop med Khanya college i skiftet oktober/november! Gör plats i almanackan redan nu!

Phindile bor i Soweto och hon är här för att dela med sig av sin kamp och för att lära av andra. Hennes grannskap motsätter sig bland annat de skyhöga elpriserna. För ett par år sedan infördes kontantkort på el, dvs. du betalar i förhand den el du använder. Plötsligt märkte människor att deras elräkningar snabbt ökade.

Stora protester, med många tjuvkopplingar, följde installationerna. ESKOM som står för ca 90 procent av landets elförsörjning hävdar att denna i-förhands-betalning inte är dyrare än den tidigare modellen där du i efterhand betalar för hur mycket du använt. El är ett konstant samtalsämne på grund av prissättning och bristande tillgång. Hittills har jag inte träffat någon som tror ESKOM. Skillnaden mellan min och Phindiles elräkningar, där jag betalar i efterhand, reser definitivt frågetecken om huruvida vi verkligen betalar samma pris per energienhet.

Som pensionär får du ut cirka 1 200 svenska kronor varje månad. Av dessa går 600 kronor till el. Det är inte rimligt, i själva verket är det högst orättvist. Det är egentligen inte själva elpriserna som gör orättvisan utan vetskapen om att industrierna inte ens betalar en tredjedel av vad privatpersoner gör. Att fattiga privatpersoner, som vanligtvis är de som betalar i förhand, betalar ett högre pris än medelklassen gör saken närmast oanständig.

Det här scenariot är inte isolerat till Sydafrika. Det är en inbyggd mekanism i den globala ekonomin vi känner som neoliberalism. I skrivande stund förhandlas världens öde i Washington. Det har visat sig nödvändigt att amerikanska skattebetalare måste städa upp efter sina bankers spelberoende. Den amerikanska fattigdomen, och den är stor som den är, kommer öka som följd. Vi har skapat ett system där ekonomins kostnader och risker bärs upp av arbetare medan profiten privatiseras, för att låna en formulering av Noam Chomsky. Med andra ord subventioneras rika av fattiga.

 

Recommended Posts