Farmbesök 1

copy-of-mrs-voyi-i-tradgard.JPG
Greenhill Farm strax öster om Grahamstown. Farmarbetarna köpte farmen de arbetade på av en vit farmare. Processen startade 2004, förra året gick köpet igenom. Åtta familjer delar i dag på 2 500 hektar jord.
Positivt: Nu har vi vår egen jord. Vi har mat för dagen. Vi odlar bara organiskt. Vi säljer vid vägen och två gånger om året på marknaden i stan och får ett visst överskott. Vi har 39 kor och 11 kalvar. Vi hoppas kunna sälja en del av dem snart.
Negativt: Vi får ingen support från regeringen nu när vi köpt marken. Vi fick 20 000 rand per person för att köpa den, men sedan var det stopp. Vi har inget rent vatten och ingen el. Vi har inte råd att hålla efter våra byggnader. Ladans tak faller ihop. Vi skulle vilja odla kommersiellt, men har inga resurser att starta.

Recommended Posts