Farmarbetare betalar för lågt vinpris

I en nyligen genomförd undersökning visar det sig att det är farmarbetarna som får betala för att konsumenter ska kunna köpa billigt vin. Det är Institute for Environment som för organisationen War on Want och fackföreningen Sikhula Sonke, en av Afrikagruppernas partnerorganisationer, som har tittat på hur farmarbetare påverkas av att varuhusen i Storbritannien sätter press på leverantörer och hur sårbar vinindustrin i Sydafrika är trots att man är nionde största vinproducent i världen.
I undersökningen framgår till exempel att vnfarmsarbetare inte tjänar mer än 60 rand per dag, att alltfler anställs som tillfälliga arbetare och då kan avskedas snabbt om till exempel priset på vin sjunker och att det är flest kvinnor som är tillfälliga arbetare.
Handla smart sammanfattar undersökningen – köp vin som är rättvisemärkt – det garanterar att vinfarmsarbetarna får bättre betalt och rättvisare villkor.

Recommended Posts