Farligt att bli mamma

Sydafrika –det mest industrialiserade landet söder om Sahara. Sydafrika är också ett av sex länder söder om Sahara som inte lyckats förbättra mödradödligheten de senaste 20 åren. Dödstalen har istället fyrdubblats.

Hur i hela friden är det möjligt? Hur är det möjligt att mer än 4 500 blivande mödrar dör i sydafrikanska barnsängar varje år, när 87 procent av alla gravida kvinnor utför sin förlossning på sjukhus eller klinik? När mödravård är gratis? När regeringen lägger nästan lika mycket per capita på sjukvård som i Sverige?

Sydafrika är inget fattigt land men det är ett land med nedärvda skitstrukturer. Under apartheid gick sjukhus nästan endast att finna i vita områden, en service av vita för vita. Den svarta befolkningen organiserade sig enligt hemsjukvårdsmodell, på vissa håll understödd av missionärsverksamheter, med de resurser som fanns att tillgå.

Den offentliga sjukvården är visserligen gratis och används av 80 procent av landets befolkning. Gratis men underbemannad, underbetald och utarbetad. Den privata sjukvården däremot, som används av 20 procent av landets lyckligt lottade, har händerna fria att använda sig av, i runda slängar, två tredjedelar av den totala budgeten. Hälsovården följer därmed landets ekonomiska fördelningstrend av massiv ojämlikhet.

Den privata vårdens gissel fördjupas också väsentligt av bristen på utbildad personal. Medicinsk brain-drain betyder för Sydafrika att 1,6 miljoner professionella hälsovårdsutövare; läkare och sjuksköterskor, sökt lyckan i framförallt USA, Canada och Storbritannien sedan 1994. De få som väljer att stanna i landet drar sig på grund av arbets- och lönevillkor till den privata sektorn, där 60 procent av landets läkare idag återfinns.

Modellen av hemsjukvård har på grund av dessa strukturer bestått. Idag organiseras majoriteten av hemsjukvårdare av frivilligsektorn och de utgör den mest använda form av sjukvård. På grund av sin oerkända status i systemet blir denna sjukvård i många fall mer omhändertagande än vård. Utan verkligt erkännande, utan lön eller förmåner, utan kompetenshöjande insatser och utan medicinska resurser lär det också förbli så.

Hemsjukvårdarna fyller en oersättlig roll som undersköterskor, rådgivare, symptomupptäckare, kuratorer och hänvisare till ordentlig vård. Det är en funktion som den formella sjukvården gladeligen överlämnat på fattiga kvinnor axlar. Som situationen  är nu kan hemsjukvårdarna göra lite för att påverka mödradödligheten. De kan egentligen bara hänvisa till närmaste klinik eller sjukhus, där det inte är ovanligt att människor dör i väntrummet. En del av mödradödligheten går att spåra i bristen på kejsarsnittmöjligheter inom den offentliga vården, dels för att utrustning alla gånger inte finns på plats och dels för att kunskapen inte finns. Kejsarsnitt är därför i mångt och mycket de rikas lyx.

Afrikagrupperna i Sydafrika arbetar därför med att stärka den offentliga sjukvården. Det gör vi genom att stötta den mest marginaliserade och oerkända gruppen arbetare. Länken mellan sjukdom och vård. Hemsjukvårdare –tagna för givna i sjukvårdssystemet, ofta dåligt eller inte betalda alls och majoriteten kvinnor. En gratis outsourcad resurs för staten. Det gör vi genom organisationen Aids Response som mobiliserar och organiserar hemsjukvårdare.

Privatisering och outsourcing av sjukvård är en internationell trend som tog fart på 70-talet. Vi känner av den i Sverige också; underbetald, underskattad med en obalanserad patriarkal könsfördelning. Så har en av statens huvuduppgifter strategiskt decentraliserats och feminiserats.

Afrikagrupperna arbetar för att ändra orättvisa strukturer. Vi anser fattigdom vara en konsekvens av politiska beslut. Håller du med oss? Sök dig till någon av våra lokalgrupper för att se hur du kan engagera dig för strukturförändring.

Recommended Posts