En sjukvårdares värde

careworkers2222

Under People´s summit i Zimbabwe som föregick SADC-regionens (Southern Africa Development Community) statschefsmöte, träffades Afrikagruppernas partnerorganisationer Wellness Foundation från Sydafrika och FACT från Zimbabwe. Tillsammans med vårdare från de olika SADC-länderna diskuterades utmaningar och svårigheter som arbetet innebär. Det huvudsakliga arbetet sker i hemmet och handlar om att ta hand om HIV/AIDS-patienter genom att bland annat se till så att de tar sin dagliga dos bromsmediciner.

Vårdare vittnar om liknande erfarenheter och problem som de konfronteras med dagligen. Bristfällig tillgång på utrustning såsom gummihandskar och arbetskläder är snarare regel än undantag. Denna utrustning får man oftast köpa själv. ”Om du inte har tillräckliga resurser att göra ditt jobb känner man sig otillräcklig för sina patienter som man vill ska få bästa möjliga vård”. En annan vårdare berättar att patienterna behöver ta sin medicin tillsammans med mat, men många av dem är fattiga och har inte ens mat för dagen. Flera gånger har hon gått hem för att ta av sin egen mat för att patienten ska kunna ta sin medicin.

Dagligen utsätts man för ständiga risker som att bli rånad eller våldtagen, antingen under besöken eller under de långa sträckor man måste gå för att komma till och från jobbet. Många som arbetar inom vården är inte tillåtna att organisera sig fackligt. Det finns också problematik i det faktum att du skriver under ett avtal om tystnadsplikt. Detta innebär att du inte kan berätta något om ditt arbete utan att bryta denna och riskera att få sparken.

Gemensamt för alla vårdare är en stark känsla av att känna sig osynlig och behandlas som om att man inte är värd någonting. ”Det gör ont i mig när personal och patienter behandlar mig illa och som att jag inte är värd någonting. Jag vill att det jobb jag gör ska erkännas!”, säger Phakaiviani Moyo som jobbar på klinik för unga med HIV/AIDS.

Faith från FACT i Zimbabwe menar att vårdare i synnerhet är i behov av är att etablera ett starkt forum för att kunna gå vidare med rörelsen. ”Vi vill vara delaktiga i de policys som regeringen implementerar och regeringarna i SADAC-regionen måste sluta gömma sig bakom argumentet att det inte finns några resurser, vi vet att de finns”.

Nontuthuzelo Hlafa från Wellness Foundation menar att ”som vårdare får jag väldigt lite i lön och arbetar under svåra förhållanden, trots detta vet jag i slutet av dagen att jag gjort något bra”. ”Wellness foundation och FACT har fått oss att inse att vi också är viktiga, vi är hjältar! Vårt arbete går ut på att ta hand om andra men det är lika viktigt att vi tar hand om oss själva. Som vårdare vill vi att det jobb vi gör ska erkännas och förtjänar bra arbetsvillkor!”

Karin Nordlöf, Bulawayo

Recommended Posts