El Niño slår hårt mot södra Afrika

torkaVäderfenomenet El Niño riskerar att slå ut matsäkerheten i hela södra Afrika. Torkan uppskattas av FN:s livsmedel och-jordbruksorganisation vara den värsta på 50 år. Regnperioden i södra Afrika har i år varit den torraste på 35 år. Totalt påverkas 30 miljoner människor i hela Afrika.

 

I länder som Zimbabwe och Moçambique är småskaligt jordbruk människors största försörjningskälla. Med en arbetslöshet runt 80-90 procent är livsmedelsaffärernas matutbud inget alternativ.

Regnperioden i  Moçambique infaller normalt mellan november och mars. Nu är halva februari förbi och bönderna väntar fortfarande. Frön som sättpotatis och lök är snart förstörda. Arthur Juliao Masive är jordbrukare och medlem i Afrikagruppernas partnerorganisation UNAC, en nationell organisation för småskaliga bönder. 

”UNAC assisterar oss kontinuerligt med att utveckla och förbättra jordbruksmetoder anpassade till klimatförändringar. Men den här torkan är något annat… förbättrade metoder kan inte hjälpa oss i år. Det är kris”

Zimbabwes regering har vädjat om matbistånd för att undvika hunger för en fjärdedel av landets befolkning, eller tre miljoner människor. Sydafrikas produktion av landets främsta stapelgröda -majs, har minskat med 30 procent och räknar med att behöva importera upp till 6 miljoner ton majs. Ökenlandet Namibia fick lyckligtvis regnfall i december som gav bönder och boskap lite andrum men den två månader långa regnförseningen kommer påverka skörden.

Agnes Nygren

Afrikagrupperna, Johannesburg

Recommended Posts