Drar föräldrarna inför rätta

Bonani Yamani, 21 år, från King Williamstown i östra Kapprovinsen har dragit sin far och traditionella ledare i området inför rätta för att ha omskurit honom mot hans vilja. Han försökte kompromissa med traditionen genom att omskära sig på sjukhus. Men kort efter att han fyllt arton blev han hämtad av sin far och tio andra män som tvingade honom att genomgå en traditionell initiationsceremoni i bushen med ytterligare en omskärelse.
– Efter det bestömde jag mig för att göra någonting för att andra barn ska slippa utsättas för detta.
Det är olagligt att omskära pojkar över 16 års ålder utan deras skriftliga medgivande. Justice Alliance of Southern Africa vill förtydliga detta, och införa förbud för traditionella ledare att uppmuntra att pojkar som vägrar omskärelse fördöms och stöts ut.
Initieringsriterna i bushen utförs ofta av personer med otillräcklig utbildning och under primitiva förhållanden vilket kostar många liv varje år. I år har fler unga män än vanligt, cirka 50 i östra Kapprovinsen, avlidit eller stympats vilket fått en hätsk debatt att blossa upp. En anledning till dödsfallen är att charlataner som ser en chans att tjäna pengar har gett sig in i branchen.
Bonani säger att han inte är ute efter att hämnas på sina föräldrar, han vill inte att de ska beläggas med böter eller straffas på annat sätt.
– De gör allt för mig, som att betala min utbildning. Men jag vill att pappa ska erkänna att det han gjorde bröt mot konstitutionen.
Sunday times 9 aug, Mail and Guardian

Recent Posts