Dokumentär om Vulamasango Singene

I dag är Ashley Westaway gästskribent här. Ashley är chef för organisationen Border Rural Committe, BRC, som arbetar med kampanjen Vulamasango Singene, som ungefär betyder ”öppna dörrarna så att vi kan gå in”. Kampanjen kämpar för att få regeringen att kompensera för den mark 1,3 miljoner svarta sydafrikaner förlorade från 30-talet och framåt då apartheidregimen tvångsförflyttade folk i de forna hemländerna. Minst sju miljarder kronor räknar man med att regeringen ska kompensera med.
BRC har lanserat en dokumentär där de drabbade med egna ord berättar de smärtsamma historierna om förflyttningarna.

Så här skriver Ashley om lanseringen av filmen:
Vulamasango Singene
BRC has just launched its documentary on the Vulamasango Singene Campaign. In the panel discussion that followed the public screening of the documentary, a senior government official acknowledged that government had made an error in excluding victims of ”betterment” dispossession. Dali Matta, the head of the Land Reform Office in the Eastern Cape Province, went on to express his optimism that the negotiations that are currently underway to remedy the problem will yield a satisfactory outcome. This is now where the focus of the campaign is: on the outcome. Panelists agreed that a strength of the documentary is that it puts ordinary members of the campaign at the forefront. There is no grand narrator, rather the story is told by the people themselves.

I svensk översättning:
Vulamasango Singene
BRC har precis lanserat en dokumentär om kampanjen Vulamasango Singene. I paneldiskussionen efter filmvisningen sa en av de närvarande politikerna att regeringen gjort fel när de tidigare inte velat ge familjer, som tvingades flytta under apartheid, kompensation. Dali Matta, chef för arbetet med landreformen i Östra Kapprovinsen, uttryckte optimism inför de kommande förhandlingarna där man ska försöka hitta en tillfredsställande lösning. Detta är kampanjens fokus just nu. Panelen var överens om att styrkan med dokumentären är att den lyfter fram vanliga människor. Där finns ingen huvudberättarre, utan varje berättelse berättas av de drabbade själva.

Recommended Posts