Doktorsgrad i mänsklig värdighet

Sydafrika har ingen centraliserad organisation för sophantering. Soptippar är ofta farliga ställen för både miljö och människa och ändå är de en arbetsplats för många. groundWork arbetar för skräpplockarens arbetsrättigheter i hela landet då de anser att skräpplockaren gör mer för miljön än vad staten gör. De har rätt att fortsätta sin verksamhet, att få statligt stöd, att få en inkomst, att skyddas från arbetsplatsskador och de mobiliserar och bedriver påverkansarbete för att så ska ske.

Malitha Ndlovu

Malitha Ndlovu

-Det är ju knappast kärnfysik det handlar om, det här med återvinning. Men det handlar om mänskligt värde där vi sitter på resurserna samt nyckeln till ett annat, mer rättvist, samhälle. Som jag ser det står skräpplockaren längst ner på fattigdomsskalan. Men det behöver inte vara så!

Så beskriver Malitha Ndlovu framgångarna med det återvinningskooperativ han varit med och startat i Mooi River på Sydafrikas östkust. Sopstationen är välorganiserad men saknar viss infrastruktur.

-Till en början samlade vi sopor individuellt och sålde material; allt ifrån metall, till plast och kartong, till ett privat företag. Men 2008 började vi, med groundWorks hjälp, att söka kunskap om återvinning och organiseringsmodeller. Det har inte varit en friktionsfri resa. Vi är vana vid att ta order från en vit chef och konceptet att jobba tillsammans, att ta gemensamma beslut och respektera varandras åsikter har varit en stundom konfliktfylld process.

Sibusiowa Dladla

Sibusiowa Dladla

Sibusiowa Dladla fyller i:

-Nej, helt lätt har det inte varit. Min kvinnliga röst väger precis lika tungt som männens och vi tjänar lika. Inom gruppen är det accepterat men i möten med till exempel kommunen eller företag får vi ofta stå i skuggan. Inte för att kooperativet inte låter sig representeras av oss utan för i samhället utanför kooperativet är jag inte lika mycket värd. Där ute existerar fortfarande slaveri och apartheid för kvinnor. Manliga initiativ hyllas och kvinnliga initiativ beskrivs som manliga.

Förra året vann Mooi River kommun ett pris för sin renlighet. Fastän det egentligen var skräpplockarnas förtjänst tog kommunen åt sig hela äran.

-Det är egentligen lustigt att närsamhället, de som känner oss, är de som inte kunnat se fördelarna med vårt arbete. Det är folk utifrån, som groundWork och Afrikagrupperna, som inser storheten i det vi gör. Ni kommer hit med kärlek och ger oss inspiration och ert intresse hjälper förändra kommunens attityd gentemot oss. Ni tar oss seriöst och så småningom kommer även kommunen se att vi faktiskt gör något viktigt, att vi faktiskt bidrar med något, fortsätter Sibusiowa.

7Gruppens samhällsförändrande ambitioner slutar dock inte där. Målet är att kunna bistå samhället med andra former av sysselsättning så att återvinningen blir en resurs för hela samhället. Man vill till exempel börja återvinna ull som andra kan omvandla till säljbara produkter.

Nej, återvinning är kanske inte kärnfysik men samhällsvisionen och ambitionen att inkludera fler och trotsa fattigdom lokalt är bra mycket mer än att bara samla skräp. Vad gruppen åstadkommit i relation till jämställdhet, kollektiv försörjning och politisk medvetenhet är enormt. I upprättandet och försvarandet av mänskligt värde och värdighet torde det motsvara åtminstone en doktorsgrad.

 

Agnes Nygren
Afrikagrupperna, Johannesburg

Recommended Posts