Döden, döden, döden…

Livet är skört, som bekant. Och här i Afrika extra mycket så. För den som idag vaknat på onödigt gott humör kan jag rekommendera ett besök på BBCs website som berättar om var i världen som risken är störst att dö av vad. Inte så förvånande är Afrika väl representerat i sammanställningen.

Några exempel. Om vi börjar med Namibia, så är det det land i världen där risken är störst att man omkommer i en trafikolycka. För oss som dagligen rör oss på de namibiska vägarna är det inget som förvånar. Storebror Sydafrika, strax söderut, är det land i världen där rattfylla tar livet av flest människor. Nu skulle jag tro att även en hel del av den namibiska mängden omkomna i trafiken har kopplingar till alkohol, men kanske är sambandet inte helt belagt.

Zimbabwe är det land i världen i vilket flest människor dör i AIDS, relativt folkmängden. Inte heller det förvånande. Och den som är rädd för blixtar bör inte besöka Swaziland, åtminstone inte under regnsäsongen, för där är risken allra störst att avlida av just blixtnedslag.

Förmodligen är det bara en tidsfråga innan någon använder statistiken för att producera ett Trivial Pursuit – den svarta versionen, men samtidigt som jag skriver det vet jag naturligtvis att det allra troligaste är att det redan finns.

Recent Posts