Diplomat vägrar gåva från Israel

 

Bild på muren på Västbanken. Bilden från http://www.flickr.com/photos/43405897@N04/4359836879/

Bild på muren på Västbanken. Bild från http://www.flickr.com/photos/43405897@N04/4359836879/

När sydafrikanska ambassadören Ismail Coovadia avslutade sin tjänst i Israel i december avtackades han av israeliska regeringen med ett certifikat som sa att 18 träd planterats i hans namn. Ismail Coovadia, föredetta anti-apartheid aktivist, vägrade inte bara ta emot certifikatet utan krävde dessutom att träden som planterats i hans namn grävs upp. I ett offentligt uttalande förklarar han sin ståndpunkt.

-Jag har nyligen avslutat min tid som femte ambassadör från ett demokratiskt icke-rasistiskt Sydafrika i staten Israel. Tyvärr var mitt tillstånd inte sökt [av Jewish National Fund eller den israeliska regeringen] när träd planterades i mitt namn på stulen mark, mark som rättmätigt tillhör palestinierna och beduinerna. Jag förbehåller mig rätten till användningen av mitt namn. Jag har stött kampen mot apartheid i Sydafrika och nu kan jag inte vara en förespråkare av vad jag har sett i Israel som är en replikering av apartheid.

-Certifikatet som tilldelats mig, av Mr Rafael Barak, generaldirektör för den israeliska utrikesministeriet med stöd av Jewish National Fund, är inget mindre än en förolämpning av min värdighet och integritet. Jag var inte del av, och kommer aldrig att bli del av, plantering av träd i min ”ära”, på exproprierad och stulen mark.  Jag returnerar certifikatet till generaldirektören för det israeliska utrikesministeriet med en ödmjuk begäran om att ta bort de 18 träden planterade i min ära.

Här går att läsa hela Ismails uttalande.

Recommended Posts