Det gröna gräset trampas när elefanterna bråkar

TBDet är viktigt att hålla i minnet att uppmaningen om att formalisera hemsjukvård inte är ny. Redan på 30-talet etablerades den första hälsoenheten i dåvarande ”infödingsreservaten”.  Under anti-apartheidkampen fanns hela tiden kravet om rättvis, jämlik och preventativ vård och devisen ”Rätt till hälsa” enade folk. I andra länder som Zimbabwe och Kina utvecklades konceptet av ”barfota-läkare” och det finns tillräckligt med forskning för att backa idén att hemsjukvårdare kan ge de områden som behöver det som mest kvalitativ vård. Om vi spolar fram bandet till 1978 uppmanade den stora häloskonferensen att involvera lokalsamhället i hälsoplanering, prevention och hälsofrämjande insatser. Det är överflödigt att säga att uppmaningen inte hörsammades.

Under Hälsokonferensen i Mocambique 1990 lades grunden till Sydafrikas sjukvård post-apartheid med hjälp av erfarenheter från andra länder i södra Afrika samt USA. Deklarationen från konferensen klargjorde att aidsepidemin är en politisk fråga och att varje försök att stoppa spridningen måste göras inom ramen av en bredare kamp för sociopolitisk förändring”. Hur frågan sedan hanterades är ett ämne för en ändlös strid. Aidsförnekelse, internationella läkemedelsbolags roll, internationella givarorganisationers roll, etableringen av sociala rörelser som till exempel Treatment Action Campaign som tog på sig att kämpa emot den demokratiskt valda regeringens misslyckande, miljonerna av människor som dog i förtid… Allt medan lokala hemsjukvårdare tyst fortsatte att leverera grundläggande vård och värdighet till människor som lever med hiv,  utan fanfarer. Jag påminner mig historien om det gröna gräset som trampas ned när elefanterna bråkar…

Gentemot denna bakgrund framträder följande:

•    Lokala hemsjukvårdare har varit centrala i den offentliga sjukvården i åtminstone de senaste 80 åren.
•    Detta gäller inte bara Sydafrika utan varsomhelst i södra Afrika
•    Hälsa och välbefinnande går bortom endast avsaknad av sjukdom och inkluderar även sociala aspekter av hälsa.
•    Den öronbedövande tystnaden om arbetets kvinnliga natur och frågan om varför, efter 80 år av diskussion och implementering, dominerar fortfarande uppfattningen att hemsjukvård är ett kvinnoyrke som är antingen gratis eller betalt med slavlöner

Bernice

Bernice Roeland, chef på Wellness Foundation

Det är tydligt att det finns ett behov av en röst från hemsjukvårdare och som kan vara tongivande ifråga om rollen, ansvaret och rättigheter i den övergripande frågan om rätt till hälsa. En grupp hemsjukvårdare kom till Wellness Foundation och bad oss assistera dem med att ”hitta sin röst”. 2009 lanserades kampanjen ”vi äger vår röst” och följande år bildades Hemsjukvårdarnas forum. Sedan dess har rörelsen vuxit till att ha 2000 medlemmar i tre provinser. Hemsjukvårdarna har dryftat sina intressen på olika påverkansplattformer och den senaste aktiviteten i raden är att rörelsen nu nått Zimbabwe. Ihop med Afrikagruppernas partner FACT Chiredzi mötte vårdare från Sydafrika vårdare i Zimbabwe för att diskutera hur de arbetar och hur de kan mobilisera sig för att förbättra sina arbetsvillkor.

red ribbonOm du vill visa ditt stöd för människor som lever med och påverkas av hiv kan du göra det genom att köpa det röda bandet. Om du vill stödja Wellness Foundations arbete för vårdares rätt till hälsa och drägliga arbetsvillkor så de i sin tur kan ge bättre vård till de som behöver, så får du gärna ge en gåva på valfritt belopp här.

Recommended Posts