Det går utför med utbildningen.

Matric är Sydafrikas motsvarighet till studentexamen och nu har resultaten publicerats. Det ser mörkt ut. Antalet studenter som klarar examen har gått ner med knappa två procent sen i fjol. Tidigare har provinser fifflat med statistiken vilket skapar misstankar om att antalet studenter som klarar examen är ännu lägre än vad som redovisas. Dessutom bygger procentsiffrorna på de som skriver provet, inte på hur många studenter som gått kursen. Nu sägs att riksgenomsnittet är 60,6 procent som klarar examen. Men av drygt en och en halv miljon elever som började skolan 1998 skrev under 600 000 examen. 38 procent hade alltså fallit bort, vilket ger en siffra på 21 procent som klarar examen. Universiteten börjar tappa förtroendet för systemet eftersom inte ens studenter som klarar matric alltid är redo för universitetsstudier. Därför kanske hela systemet kommer att ersättas med något annat i takt med att universiteten sätter upp egna intagningssystem. I år är perioden mellan examensresultaten och antagningar till universiteten kortare än vanligt eftersom terminen skiftats för att ge utrymme för aktiviteter under VM i herrfotboll.

Min vän Nokuzola som är rektor för en skola i Nompumelelo township i East London ser inget hopp.
– Regeringen måste ta i på allvar för att vända situationen, och insatserna måste börja i första klass. Som det är nu drabbas vi hårt av korrupta politiker som inte bryr sig om något annat än egen vinning, dundrar hon. Vi beställer skolböcker och får skräp, och det är bara ett exempel. Dessutom, hur ska vi kunna motivera eleverna när inte ens de som klarar matric har en chans att få jobb? Hela situationen inbjuder ungdomarna att förfalla till brottslighet, avslutar hon dystert.

Kanske kan årets tapp tvinga fram krafttag för att vända utvecklingen.

Recommended Posts