Det är kvinnor som betalar priset för gruvindustrin

I inlägget Priset av guld -varför Sydafrikas guldindustri varit en av de mest lönsamma i världen beskrivs guldgruvarbetarens arbetsvillkor som bland annat innebär sjukdom. En längre version av hur guldbolagen stulit från arbetarna publicerades i Arbetaren förra veckan.

I nedanstående videoklipp får vi se en annan sida av den exploaterade arbetskraften. Den sidan som beskriver livet efter att gruvarbetaren blivit för sjuk för att arbeta. Det är då kvinnorna tar vid och fortsätter betala priset av inhumana arbetsvillkor -gratis. De kallas hemsjukvårdare men arbetet är mer informellt än namnet antyder. En hemsjukvårdare i Sydafrika kan vara din mamma, din syster, din fru, din granne eller organiserade kvinnor knutna till kliniken eller sjukhuset på din hemort. Dessa kvinnor får sällan ersättning eller erkännande för den del av den formella sjukvården dem de fakto ersätter.

Afrikagrupperna började för några år sedan stödja Wellness Foundation, som då hette Aids Response. För när hivepidemin stod för dörren var det kvinnorna som kavlade upp ärmarna i sina samhällen. Tara är hemsjukvårdare i Angola och är idag del av den folkrörelse som Wellness Foundation tillsammans med organisationer i Zimbabwe, Moçambique och Swaziland försöker formalisera arbetet av hemsjukvård under bannern Fri och Kvalitativ Sjukvård för Alla.

-När allt började -hemsjukvård… hiv… och våra egna familjer behövde vår hjälp ställde vi upp volontärt. Vi krävde inget tillbaka då. Men att kunna ge fullgod vård behöver du vidareutbildning. Vi har alla getts utbildning och mycket träning. Vi är kvalificerade för det här jobbet. Det gör det till ett yrke. Men om du inte får betalt, då är det inget jobb.

 

Agnes Nygren
Afrikagrupperna, Johannesburg
// ]]>

Recommended Posts