Debatt om jordbrukets förstatligande

Landfrågan är en het potatis i många afrikanska länder. Så också i Sydafrika. Det handlar givetvis om att försöka ändra koloniala strukturer där mark tidigare tillhört en liten vit elit. I Sydafrika har denna omställning gått mördande långsamt. Beroende på vem du frågar uppges att mellan 3-7 procent omfördelats till den svarta befolkningen. Oavsett vem svaret kommer ifrån går det att räkna ut med ändlyktan att människor är frustrerade över reformen som rör sig i en snigels hastighet och är en administrativ byråkratisk mardröm.

ANC:s ungdomsförbund har sedan en tid tillbaka propagerat för en nationalisering av privat ägd mark och gruvor. Kan tänkas är det ett populistiskt drag då frustrationen över vem som äger landets tillgångar är stor. Ungdomsförbundet vill genomföra nationaliseringarna utan att ekonomiskt kompensera storjordbrukare och gruvägare. ANC har hittills inte stöttat ungdosmförbundets förslag.

Men kritikerna är många och oron påtaglig. Att staten tar tillbaka naturresurser för att distribuera rikedom till fattiga kan tyckas som det rätta att göra. Däremot har inte historien särskilt många bra exempel på när detta gjorts med framgång. I Sydafrika sneglar givetvis många mot Zimbabwe och få önskar samma utveckling.

Förra helgen samlades COSATU:s medlemmar för den årliga stämman. COSATU är sydafrikas motsvarighet till svenska LO. Frågan om ett förstatligande av produktionsmedel lyftes även här. President Zuma annonserade en ”ny plan för landreform” där utländsk besittningsrätt enklare skulle kunna tas över av staten om inte vissa åtaganden uppfylls. Förslaget möttes utan jubel då många ansåg uttalandet vara för vagt. Planen adresserar inget nytt för småskaliga jordbrukare, många av vilka fastnat i den byråkratiska gröten som ansökningar till ny mark visat sig innebära.

Även om ett förstatligande av jordbruksmark kan vara en farlig väg att vandra är det också de facto en i Sydafrika alltför skevt fördelad resurs som om den lämnas omförändrad kan komma att utvecklas från het potatis till något långt farligare.

Recent Posts