De återvinner – för att överleva

Nyligen släppte Naturvårdsverket en rapport som konstaterade att 80 procent av alla utsläpp av farliga kemikalier kopplat till svensk konsumtion sker i andra länder. Nu när vi närmar oss den konsumtionshetsande dagen Black Friday, bör vi fundera ett extra varv kring vad vår konsumtion resulterar i – och hur kompenserar vi det?

Tisdagen som följer Black Friday är också känd som Giving Tuesday, en dag som växte ur ett motstånd till den konsumtionshetsande Black Friday. På Afrikagrupperna vill vi i samband med detta lyfta vår partnerorganisation groundWork som arbetar tillsammans med och för waste pickers – skräpplockare i Sydafrika. Du kan inte kompensera för det du konsumerar, men kan istället för att impulshandla på Black Friday välja att swisha ditt stöd till de som återvinner för att överleva – waste pickers.

Under apartheidsystemet skapade stadsplaneringen i Sydafrika en rasistisk uppdelning av städer och samhällen där fattiga svartas bostäder kom att ligga nära förorenande verksamheter med giftiga soptippar och reningsverk. Det har medfört akuta luft– och vattenföroreningar och på längre sikt negativ klimatpåverkan för boende i områdena. Vår partnerorganisation groundWork stödjer de arbetare och boende som kämpar för att försvara sin livsmiljö mot mäktiga inhemska och internationella företagsintressen.

Några av dessa personer har traditionellt livnärt sig på att leta avfall på soptippar. De har idag tillsammans med groundWork bildat ett fackförbund med lokala kooperativ för att samverka med kommuner för att uppföra återvinningstationer. Genom fackförbundet (South African Waste Pickers Association, SAWPA) kan sopletarna få en hälsosammare arbetsmiljö, en säkrare inkomst och hjälp med avsättningen av sorterade avfallsprodukter. På vissa ställen har SAWPA lyckats medan de på andra ställen fortfarande kämpar för att nå fram.

I Pietermaritzsburg kämpar sopletarna för sina rättigheter
Fackförbund till trots, det är ett osäkert arbete och med ökad konsumtion ökar också mängden avfall med kemikalier avsevärt. I PietermaritzBurg, en stad i sydöstra Sydafrika, ligger det en stor soptipp där cirka 600 wastepickers arbetar. De är en del av ett informellt system som får sopsorteringen i Sydafrika att flyta på.

— Det blir allt osäkrare för oss att arbeta, säger Ntla-Ntla, som är talesperson för många av de kvinnor som arbetar på soptippen.

Blickar en bort från soptippen till nästa kulle syns en golfbana. Skillnaderna i förutsättningarna för de golfspelande personerna på de gröna greenerna och sopletarna på soptippen är enorma. Och i slutändan hamnar golfspelarnas skräp på soptippen.

— De skyller bränder på soptipparna på oss, men i själva verket är det kemikalier som självantänder och är en fara för oss och människor som bor i närheten, förklarar Ntla-Ntla vidare. Vi bor tillsammans med våra familjer precis nedanför soptippen.

Cirka 60 000 personer arbetar som sopplockare i Sydafrika i dag, men siffran är osäker. Varje dag ansluter nya personer som även de hoppas kunna överleva dagen genom att samla och sälja skräp.

— Det dyker upp nya personer här varje dag och vi är inte ordentligt organiserade. I våra samtal med kommunen har vi krävt att vi ska kunna registrera oss och bära namnbrickor för att få gå in på soptippen. Detta skulle göra arbetet säkrare för alla, förklarar Ntla-ntla.

I våras rapporterade groundWork om två dödsfall, där personal från groundWork skyndat till soptippen när både ambulans och polis ignorerat deras samtal.

Mooi River har en fungerande återvinningscentral

Det finns dock ställen i Sydafrika där kommunen valt att arbeta tillsammans med sopletarna. I Mooi River gick tio waste pickers samman, fick ett stöd på 600 000 rand (ca 380 000 kr) och byggde upp ett återvinningssytem på plats. Idag arbetar de aktivt med att sortera, återvinna och sälja det som de finner på soptippen.

— Det fungerar jättebra och är en stor skillnad mot hur vi hade det innan, berättar Sbu Dladla som är arbetsledare på återvinningscentret.

Han visar stolt upp den byggnad och de maskiner de investerat i för att få igång återvinningscentralen.

— Det lönar sig att gå samman som vi gjort. Till slut lyssnade de på oss, och idag har vi ett gott samarbete med kommunen. Jag önskar att alla waste pickers skulle kunna få den här chansen, säger Sbu Dladla .

Det önskar vi också! Så, skippa de onödiga impulsköpen under Black Friday och swisha en summa till Afrikagrupperna på 900 33 77. Då kan vi fortsätta att stödja de som får ta smällen av vår konsumtionshets men samtidigt bidrar till en bättre miljö genom att återvinna ditt och mitt skräp. Alla insamlade pengar går till arbetet för bättre levnadsvillkor i södra Afrika.

Recent Posts