Danska ambassader skickas arga brev

Eco-socialismJordens Vänner Afrika samt en stor mängd icke-statliga organisationer har skrivit ett öppet brev som skickats till danska ambassader över hela Afrika. Brevet är ett svar på en artikel där danmarks biståndsminister Christian Friis Bach intervjuas. Biståndsministern pratar om hur afrikansk kultur och tradition hindrar utveckling och hur utländsk investering ska hjälpa kontinenten att bli världens nya kornbod, för deras egna skull men också för resten av världens befolknings skull.

I repliken från Jordens Vänner Afrika (där också Afrikagruppernas partner groundWork ingår) ber organisationerna att få yttra sin djupaste avsmak mot Friis Bachs respektlöshet och politiska ideologi.

-Om sanningen ska fram så sa Christian Friis Bach precis vad många politiker och ledare i utvecklade länder tycker men som de aldrig skulle säga högt. Ärligt talat så föredrar vi Christian Friis Bach framför de andra. Hans uttalande ger oss en chans att motbevisa, ifrågasätta och berätta för honom att hans uppfattning om utveckling är föråldrad. Att det han säger att han är villig att göra är etiskt avskyvärt och stötande. Att de som han påstår skulle vara de huvudsakliga mottagarna av den politik han avser att införa kommer säkert att bli dess främsta offer. Vi afrikaner försäkrar Christian Friis Bach och alla som tycker som honom, att trots att vi redan håller på att plundras, kommer vi aldrig tillåta att Afrika ekonomiskt återkoloniseras. I motsats till vad ministern sa i sin intervju, har vi afrikaner kapacitet att föda vår befolkning. Afrikanskt jordbruk och livsmedelförsörjning har uppfyllts genom  hållbara och flerdimensionella strategier,genom att minimeras externa produkter som konstgödsel, importerade bekämpningsmedel liksom jordbruksmetoder som är främmande för vårt folk.

Därefter önskar gruppen av organisationer att få ställa ett antal frågor till Danmarks statsminister:

-Tror du att det är rimligt att den afrikanska kontinenten idag bör ställas till svars  för de dåliga besluten rika länder, som ert, gjorde igår? Som ledde till överutnyttjande av natur, djur och människor genom att införa ohälsosamma och destruktiva dieter liksom ohållbar energiförbrukning?

-Anser ni det acceptabelt att länder som ditt bör ställa sina misslyckade utvecklingsmodeller på Afrika som om de var modeller av framgång och som den enda garanterade vägen mot utveckling?

-Skulle du tänka dig en värld där Afrika antar dina idéer för produktion, konsumtion, utveckling och framsteg?

-Tycker du det är rätt att vi afrikaner måste acceptera ansvaret att använda våra resurser för att stödja dem som uppenbarligen inte kan hantera sina?

Låt oss hoppas på ett lika öppet svar från Danmark! Det är frågor mycket relevanta att besvara.

Recommended Posts