Dags för Afrikagruppernas hivkampanj!

Här har Anna Gren sitt röda band. Var har du?

Här har Anna Gren sitt röda band. Var har du ditt?

I november fokuserar Afrikagrupperna på hiv. Vi vill hålla hiv på agendan eftersom hiv angår oss alla. De som vet menar att det är nu vi ska satsa. UNAIDS fokuserar de kommande åren på ”Getting to zero: zero new HIV infections. Zero discrimination. Zero AIDS related deaths”. Om globala aktörer, stater liksom andra, satsar tillräckliga resurser är detta möjligt.

Just nu uppmärksammas hiv i Sverige eftersom det var 30 år sedan de första fallen upptäcktes här. Svenska Dagbladet och andra skriver artikelserier i tidningar, Jonas Gardells uppmärksammade och uppskattade boksvit har blivit tv-serie, Sveriges radio ger reportage.  Denna uppmärksamhet är bra och viktig. Vi vet alldeles för lite om hiv i Sverige. Och, som sagt, hiv angår oss alla.

När hiv kom till Sverige för 30 år sedan stod hälsovården i princip handfallen. Okunskapen och rädslan var stor. Många, även sjukvårdspersonal, ville inte hantera den nya och skrämmande sjukdomen, som ingen förstod sig på. Om detta berättar SVT i en dokumentär. En stor del av vården, omsorgen, stödet och samtalen skedde bland frivilliga krafter som Noaks Ark och RFSL. Att utsättas för stigma och diskriminering var regel bland dem som drabbades. Trots att kunskapen är så mycket större idag så ser verkligheten fortfarande ut så här i vissa länder. I södra Afrika finns många likheter med hur det såg ut hos oss för 30 år sedan.

Omsorgsarbete och vårdgivare är i frontlinjen av arbetet med hiv i södra Afrika. De spelar en viktig roll i det lokala arbetet med prevention, behandling, vård och stöd. I Sydafrika vårdas majoriteten av dem som lever med hiv i hemmet. Av vårdgivare som inte har någon trygg anställning, som ofta arbetar utan lön, eller för en mycket liten och oreglerad ersättning. Vårdgivare påverkas även eftersom de själva utgör en del av den drabbade befolkningen och ofta själva lever med hiv.

Vårdgivare har potential att spela en mycket större roll i att påverka för förändring eftersom de är många. I Sydafrika är en försiktig uppskattning 70 000, men vissa menar att de är så många som 500 000. Det behövs en kritisk massa på gräsrotsnivå som arbetar och påverkar för förändring. Vårdgivarna är en viktig del för att nå den kritiska massan av medvetna, aktiva förändringsagenter.

Som en del av hivkampanjen kommer två medlemmar, Monica Haglund och Maria Westerholm, från Örebro Afrikagrupp att besöka vår partnerorganisation Wellness Foundation (tidigare Aids Response) i Sydafrika under två veckor. Wellness Foundation arbetar med att organisera och stötta vårdgivare. Om deras arbete kan du läsa mer om på bloggen imorgon och under november när bland andra Monica och Maria bloggar om sina erfarenheter.

Du kan också engagera dig i kampanjen, läs mer på Afrikagruppernas kampanjsida!

Recommended Posts