Catas hemsida uppe nu!

Byn Catas hemsidaByn Cata som jag skrivit en del om tidigare har nu en hemsida där man kan ta del av utbudet och planera sin vistelse. Eller bara njuta av de vackra bilderna och läsa mer om platsens historia. Adressen är www.cata.org.za

Så här skriver Ulrika Roos, som praktiserat i Cata i sin praktikrapport:
”Från 1930-talet och framåt genomfördes ”The Betterment” i hemländerna. Från den styrande regimen kom krav på hur marken i byarna skulle användas. Man delade upp byar i strikta områden för odling, betesdrift och boende. Detta innebar att de utspridda släktgrupper med hus som tidigare haft sin odlingsbara jord alldeles intill, nu trycktes ihop i små samhällen med planerade gatusystem. Stora delar av mark som tidigare använts för betesdrift och jordbruk annekterades också av regeringen. Några troliga orsaker till betterment var att ta ifrån de svarta rättigheter till land och frigöra billig arbetskraft för urbana områden, frigöra jordbruksmark för vita farmare samt att skaffa sig social, politisk och ekonomisk kontroll över den svarta befolkningen.

I slutet av år 2000 fick Cata sin begäran om ersättning för den mark de förlorat under betterment godkänd. Byn fick totalt 11 miljoner, varav hälften avsattes till utvecklingsprojekt i byn. Man har också gjort stora investeringar i turismprojektet, som idag framförallt ger deltidsjobb i byn. Man ligger i startgroparna med marknadsföringen och därför är inte beläggningen så stor. Längst upp i byn, med en fantastisk utsikt, har man byggt stugor med plats för 16 personer som håller mycket hög standard. Här kan man välja självhushåll eller beställa alla måltider till rimligt pris. Man har också utvecklat ett koncept med ”homestays”, som jag nyttjade under min vistelse. Här bor man i en familj och har alla måltider inkluderade i priset.  I samlingshallen finns också byns museum, med mycket bra och lättillgänglig information om byn och dess historia. En del av museet finns utomhus, i form av ”The heritage trail”. Här kan man med hjälp av en guide tänka sig in i hur området såg ut före tiden för betterment, när boställena låg utspridda över sluttningarna istället för samlade i samhället som idag. Andra produkter man utvecklat är turridning med byns hästar samt guidade turer för fågelskådning och trekking. Områdena med urskog kring Cata är mycket fina, och här finns bland annat möjlighet att se den hotade Kap-papegojan. Som jag ser det har byn stor kapacitet att ta emot turister på ett professionellt sätt, om man bara lyckas med marknadsföringen.”

Recommended Posts